Nyhedsbreve

​Klinisk Biokemisk Afdeling udgiver løbende nyhedsbreve. De aktuelle nyhedsbreve kan findes øverst på siden nedenfor. 

​​

Nyhedsbreve fra CEK 2016

​​​Nyhedsbreve udsendes nu af Central Enhed for Kvalitetssikring af laboratorieanalyser i praksissektoren (CEK).  CEK's hjemmeside findes her: ​regionh.dk/laboratoriebetjening 

Nyhedsbreve, der kun vedrører Nord, vil dog fortsat ligge her på siden.

2016 - maj 2016​ - information vedr. sundhedsplatformen, der giver ændringer i laboratoriesvar og information om ændring i afhentningsordning fra 1. juni 2016.

Nyhedsbreve 2015

2015 - december 2015 (nr. 40) - information om fremsendelse og pakning af prøver til KBA og KMA, afhentning af prøver i julen, ændret prøverør til GRAVUS 1, harmonisering af analyser og ændrede referenceintervaller, Kontakt til KBA, information til praksis fremover, EKG-funktionen i Region H.

2015 - oktober 2015 (nr. 39) - information om WebReq, overgang til 12-cifrede nationale prøvenumre, levering af prøverør til glukosebestemmelser.

2015 - oktober 2015 (nr. 37) - information om ændrede åbningstider i Sundhedshuset pr. 19. oktober 2015.

 2015 - september (nr. 36) - information om Ioniseret Calcium, doubletest og glukose, nye prøverør, forsendelse m.m.

 2015 - juli (nr. 35)​ - information om mobilordning, rekvirering af blod-/urinprøver, INR, blod i fæces, P-AMH og telefonnumre til KBA

2015 - juni (nr. 34)​ - vedr. analysen Ioniseret Calcium (CAI)

Nyhedsbreve 2014

Nyhedsbreve 2013

Øvrige nyheder fra april 2013Redaktør