​​​​​​

Patientvejledninger

​​Klinisk Biokemisk Afdeling udfører en række analyser på bl.a. blod, urin og sperma.

Hvis du er blevet henvist til Klinisk Biokemisk Afdeling af din egen læge eller af en afdeling på hospitalet, skal du møde op i vores afdeling for at få foretaget den pågældende prøvetagning eller for at aflevere en prøve, du har med hjemmefra.

Her på siden kan du finde den eller de patientvejledninger, du har brug for i forbindelse med de undersøgelser, der bliver lavet i Klinisk Biokemisk Afdeling, og som du måske skal forberede dig på hjemmefra. Bemærk, at du ved visse prøver skal være fastende, inden prøvetagningen.​

 Patientinformationer

​​​

Redaktør