Et af Region Hovedstadens største laboratorier

​Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen har adresser på Nordsjællands Hospital - både i Hillerød,  Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør. 

Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger. Afdelingen varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. 

Vi udfører hurtiganalyser, blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, har ansvaret for blodprøve- og EKG-optagelse på ambulatorierne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund), på sengeafdelinger og i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. 

Klinisk Biokemisk Afdeling betjener også praksissektoren med laboratorieanalyser i hele Nordsjælland. 

Samlet har vi mere end 1 mio. patientkontakter og udfører over 12 mio. analyser om året - cirka 44 % af analyserne udføres for primærsektoren. Afdelingen har knap 200 medarbejdere.

​Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter DANAK's standard for medicinske laboratorier, DS/EN ISO 15 189. 


Redaktør