Organisation

​Klinisk Biokemisk Afdeling har en afdelingsledelse, som består af ledende overlæge og ledende bioanalytiker. Afdelingen har herunder syv afdelingsbioanalytikere med hvert sit område. Læger, kemikere, CEK og den øvrige stab ligger under afdelingsledelsen.

Organisationsdiagram for Klinisk Biokemisk Afdeling. Øverst Hospitalsdirektionen, herunder afdelingsledelsen i KBA. Under afdelingsledelsen er Læger, kemikere, stab og CEK samt de syv afsnit, som KBA er delt op i: Frederikssund, KemiLab, HæmatologiLab, Ambulatorie, AkutLab, Podeklinik og SpecialLab.

Redaktør