​​

Organisation

​Klinisk Biokemisk Afdeling har en afdelingsledelse, som består af cheflæge og chefbioanalytiker. Afdelingen har herunder fem overbioanalytikere med hvert sit område. Læger, kemikere, CEK og den øvrige stab ligger under afdelingsledelsen.

Organisationsdiagram for Klinisk Biokemisk Afdeling. Øverst Hospitalsdirektionen, herunder afdelingsledelsen i KBA. Under afdelingsledelsen er læger, kemikere, stab og CEK samt de fem afsnit, som KBA er delt op i: Frederikssund, KemiLab, HæmatologiLab, Ambulatorie og AkutLab.Redaktør