Staben

​De stabsansatte har en understøttende eller rådgivende funktion i forhold til driften og ledelsen af Klinisk Biokemisk Afdeling. Det er også i staben, at lægerne og forskerne hører til.

​Personale i Staben

De ansatte i Staben er en broget skare, som beskæftiger sig med meget forskellige ting - som dog alt sammen i én eller anden forstand er relateret til driften af afdelingen.

I staben er i alt 21 medarbejdere fordelt på:

  • 2 afdelingsledelsessekretærer
  • 1 uddannelses- og kvalitetskoordinator
  • 1 apparaturansvarlig og D4-systemadministrator 
  • 2 Labkasystemadministratorer
  • 1 kommunikationsmedarbejder
  • 6 laboratoriekonsulenter
  • 3 biokemikere
  • 3 overlæger
  • 2 reservelæger

Afdelingsledelsens sekretærer

I forkontoret til afdelingsledelsen, som består af en ledende bioanalytiker og en ledende overlæge, sidder to afdelingsledelsessekretærer.  De løser en masse forskellige opgaver - fx mødeplanlægning, kalenderbookning, referatskrivning, administration af personalesager, opgaver relateret til løn og økonomi, varebestilling, ferieplanlægning og telefonpasning.

Akkreditering og dokumentstyring

​Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter DANAK's standard for medicinske laboratorier, DS/EN ISO 15 189. Vi benytter systemet D4 til vores dokumentstyring. Til at varetage akkreditering og dokumentstyring har vi en udviklings- og kvalitetskoordinator samt en D4-systemadministrator - sidstnævnte er også vores apparaturansvarlige.

LABKA

LABKA II er vores laboratoriesystem, som er det system, der håndterer alle analyser og blodprøvesvar. Vores to labkasystemadministratorer varetager vedligeholdelsen og opsætningen af LABKA, så systemet understøtter den daglige drift, spiller sammen med Sundhedsplatformen og overholder diverse krav, standarder og godkendte procedurer. Labkasystemadministratorerne udarbejder også statistisk materiale, vejledninger og giver support.

CEK

Central​ Enhed for Kvalitetssikring (CEK) er den regionale kvalitetssikring
af praksissektoren på laboratorieområdet. CEK’s hovedkvarter er på Klinisk Biokemisk Afdeling i Hillerød. Her sidder seks ud af i alt syv laboratoriekonsulenter, der varetager rådgivning af og besøg hos de praktiserende læger i hele Region Hovedstaden inkl. Bornholm, hvor den syvende laboratoriekonsulent sidder. 

Læs mere om CEK (link til regionh.dk, åbner i nyt vindue)

Kommunikation

Klinisk Biokemisk Afdeling har ansat en kommunikationsmedarbejder til at løse informationsopgaver som fx udarbejdelse af posters og diverse informationsmateriale - i henhold til Regionhovedstadens designskabelon. Kommunikationsmedarbejderen redigerer desuden hjemmeside og intranet - både for Klinisk Biokemisk Afdeling og for CEK, der har sit eget websted henvendt til de praktiserende læger. Kommunikationsmedarbejderen varetager sekretærfunktionen for CEK.

Forskning

Klinisk Biokemisk Afdeling forskningsaktiv inden for klinisk biokemi - dvs. vi udvikler og forbedrer metoder til at analysere patientprøver (blod- og andre kropsvæsker) med henblik på diagnostik og behandling af forskellige sygdomme.

I forskningen arbejder både biokemikere, læger og bioanalytikere.Redaktør