Podeklinik

​Klinisk Biokemisk Afdeling varetager driften af podeklinikken i Sundhedssporet på Nordsjællands Hospital. 

Personale i Podeklinikken

I podeklinikken er ca. 50 personer ansat. De ansatte tæller:

  • 1 projektleder
  • 3 sekretærer
  • ca. 45 podere
Medarbejderne i Podeklinikken har en sundhedsfaglig baggrund eller er indskrevet på en sundhedsfaglig uddannelse. Personalet undervises bl.a. i korrekt udførsel af svælgpodning, håndhygiejne og brug af værnemidler.

Podeklinikker

Klinisk Biokemisk Afdeling er ansvarlig for følgende fire podeklinikker i Planlægningsområde NORD:
  • Podeklinik i Hillerød (Bakkedraget)
  • Podeklinik i Frederikssund
  • Personalepodning (Nordsjællands Hospital - Hillerød)
  • Mobil podeklinik (private hjem efter henvisning fra hospitalet)

Podeklinikkens opgave

Siden foråret 2020 har Klinisk Biokemisk Afdeling varetaget driften af podeklinikken i Sundhedssporet på Nordsjællands Hospital. 

Der har været stort fokus på, hvordan testkapaciteten og de fysiske rammer hele tiden kunne udvides, forbedres og tilpasses de aktuelle forhold.

Yderligere information om podning for Covid

Hvis du har brug for at kan du finde mere information her:


Redaktør