KemiLab

Afsnit KemiLab er knyttet til vores store automatiserede laboratorium for koagulation, almen kemi og immunkemi.

Personale i Afsnit KemiLab

Der er i alt ca. 30 ansatte i KemiLab fordelt på:
 • 1 afdelingsbioanalytiker
 • 2 faglige koordinatorer
 • Ca. 28 bioanalytikere
Personalet i KemiLab deltager i prøvetagning og har ansvaret for afdelingens store automatiserede laboratorisystem – herunder præanalytisk udstyr bl.a. en udpakningsrobot (Gibosort), der udpakker og sorterer alle prøverne fra de praktiserende læger i Nord.

Almindelige analyser i laboratoriet i Afsnit KemiLab

I Afsnit KemiLab udfører vi knap 150 forskellige analyser på blod, urin og andre kropsvæsker. Prøverne bliver analyseret på forskellige apparaturer (Vista, Centaur og Star). 

Eksempler på analyser i laboratoriet er:

Kemianalyser

 • Væsketal (Natrium, Kalium og Kreatininium)
 • Infektionstal (CRP)
 • Analyser relateret til lever, hjerte, nyrer m.m.
 • Medikamenter (fx til monitorering af medicindosering eller udredning af forgiftning)
 • Akutte analyser fx relateret til traumepatienter

Immunkemiske analyser

 • Hormoner (fx prolactin, FSH, progesteron)
 • Cancermarkører (fx prostata specifik antigen og carcinoembryonalt antigen)
 • Stofskifte (fx TSH, T3 og T4)
 • Vitaminer (fx D-vitamin og VB12)

Koagulationsanalyser

 • INR til monitorering af blodfortyndende medicin
 • Monitorering af intensivpatienter (fx DIC)
 • Trombofiliudredning
 • Øvrige analyser relateret til koagulationssystemet


  


Redaktør