Ambulatorie

​Ambulatorie er vores ambulatorie-afsnit. Afsnittet varetager blodprøvetagning og EKG-optagelse bl.a. i ambulatorierne i Hillerød og Helsingør Sundhedshus . Det er også i dette afsnit, at Mobillab organiseres.

​Personale i Afsnit Ambulatorie

Der er i alt godt 30 ansatte i Ambulatorie-afsnittet fordelt på:

  • 1 afdelingsbioanalytiker
  • 1 faglig koordinator
  • 1 sekretær
  • Ca. 12 bioanalytikere
  • Ca. 15 øvrigt sundhedsfagligt personale

Opgaver i Afsnit Ambulatorie

Som bioanalytiker i Ambulatorie-afsnittet kommer du tæt på patienterne og får en vigtig rolle i forhold til at give patienterne en god oplevelse, når de skal have taget blodprøver og optaget EKG. Afsnittet løser følgende opgaver i KBA:

  • Blodprøvetagning og EKG-optagelse i KBA's ambulatorium i Hillerød, Helsingør Sundhedshus og med mobillab
  • Bemanding af Patientmodtagelsen
  • Deltager i morgenrunden på hospitalet i Hillerød
  • Deltager i bemanding af øvrige runder på hospitalet i Hillerød
  • Indgår i weekendvagt-rul

Mobillab

Mobillab er prøvetagning på borgere i eget hjem eller på plejehjem. 
Mobillab bliver brugt, hvis patienten ellers skulle have haft liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet​/lægen med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG. 

Helsingør Sundhedshus 

Helsingør Sundhedshus er en del af Nordsjællands Hospital. I Sundhedshuset kan patienter få behandling inden for nogle af de mest udbredte sygdomsområder, og der er også et ambulatorium for blodprøvetagning og EKG-optagelse. 

Læs mere om Sundhedshuset.

 

Redaktør