AkutLab

​Bioanalytikerne i afsnit AkutLab indgår i et tværfagligt samarbejde med blandt andet læger og sygeplejersker i Akutafdelingen for bedst muligt at understøtte patientforløbene dér.

Personale i AkutLab

Der er i alt godt 40 ansatte i Team Akut fordelt på:

  • 1 afdelingsbioanalytiker
  • 1 faglig koordinatorer
  • 20 bioanalytikere
  • Ca. 20 timelønnede

Teamet er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling, men har et tæt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, SOSU'er og serviceassistenter på Akutmodtagelsen. 

Fremskudt akutlaboratorium 

De fleste analyser, der varetages i akutlaboratoriet, sker på patientnært udstyr (POCT-udstyr). Idet der er tale om smittefarligt materiale, er korrekt håndtering af patientprøverne vigtig for hver enkelt analyse, hvilket kræver en del manuelt arbejde. 

Almindelige analyser i akutlaboratoriet

  • Identifikation af influenza A, influenza B eller RS-virus hos indlagte patienter med influenza-lignende symptomer. 
  • Identifikation af en bred vifte af sygdomsfremkaldende mikroorganismer (patogener), der kan være årsag til mave-tarminfektioner.
  • Identifikation af Gruppe B streptokokinfektion hos gravide kvinder. 
 

Redaktør