​​​​Lisa nyder det nære kollegaskab med de andre laboratoriekonsulenter på kontoret og det gode samarbejde med kollegaerne i laboratorierne.​​

Laboratorie-konsulent Lisa

Kvalitetssikringen af biokemiske laboratorieprøver hos egen læge styres fra Klinisk Biokemisk Afdeling i Hillerød, hvor fem af Region Hovedstadens seks laboratoriekonsulenter sidder. Her fortæller Lisa om sit arbejde som laboratoriekonsulent.

Baggrund

Jeg blev færdiguddannet som bioanalytiker i 2010 og blev ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling i Hillerød. Senere kom jeg til Region Hovedstadens Elektive Laboratorium, RHEL (tidligere KPLL), hvor jeg lærte håndtering og analyse af blodprøver fra privatpraktiserende læger.

Da RHEL blev lukket i 2015 blev jeg vagtgående bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, hvor jeg arbejdede i laboratoriet og sidenhen også blev superbruger på det nye laboratoriesystem.

I 2021 kom jeg til CEK, der er Region Hovedstadens centrale enhed for kvalitetssikring på laboratorieområdet i praksissektoren – efterfølgeren til RHEL. Blandt mine opgaver er at:

  • Tage på konsulentbesøg hos de praktiserende læger (og skrive rapporter bagefter)
  • Passe hotline-telefon
  • Vejlede i kvalitetssikringen af POCT-udstyr
  • Hjælpe med bl.a. bestilling af varer, rekvirering af analyser i WebReq og brug af mobilordning.
  • Undervise i blodprøvetagning
  • Tage blodprøver på morgenrunden

Det bedste ved mit job

Jeg holder meget af at være bindeled mellem de praktiserende læger og de biokemiske afdelinger i Region Hovedstaden. Der er en god afveksling mellem at være ude på konsulentbesøg og være på kontoret i Hillerød, hvor jeg sammen med de andre laboratoriekonsulenter passer hotline, skriver rapporter og kommunikerer med mange forskellige instanser i regionen relateret til praksissektoren.

Desuden nyder jeg det nære kollegaskab med de andre laboratoriekonsulenter på kontoret og det gode samarbejde med kollegaerne i laboratorierne.Redaktør