​Her sidder Birgit på sit kontor, men til dagligt færdes hun også meget ude blandt personalet i afdelingen.​

Birgit - overbioanalytiker

​Birgit ​er overbioanalytiker for vores Hæmatologiafsnit, SpecialLab og Prøvetagerkorps. Her kan du læse om hendes baggrund, og om hvad der især gør hende glad i hverdagen som mellemleder.

Baggru​​nd​​

Jeg blev færdiguddannet i 1994 som bioanalytiker (det hed hospitalslaborant dengang) på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Herefter arbejdede jeg i cirka 20 år på Klinisk Fysiologisk- og Nuklearmedicinsk Afdeling - først som basisbioanalytiker, og siden fik jeg funktion som koordinerende bioanalytiker og senere som afdelingsbioanalytiker. I 2013 færdiggjorde jeg min diplomlederuddannelse.

I 2016 blev jeg ansat som afdelingsbioanalytiker på Klinisk Fysiologisk- og Nuklearmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet.

I 2020 var jeg heldig at komme tilbage til Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, hvor jeg blev ansat som overbioanalytiker. I begyndelsen var jeg overbioanalytiker for for Specialanalyserne og for det PCR-laboratorium, som blev oprettet på grund af corona-pandemien. I dag er jeg leder for Hæmatologiafsnittet, SpecialLab og Prøvetagerkorpset.

Det bedste ved mit job​

Jeg holder rigtig meget af den daglige kontakt med afdeligens mange medarbejdere. Det betyder meget for mig, at medarbejderne trives og udvikles - både fagligt og personligt.

Derudover kan jeg godt lide at få kabalen omkring vagtplanlægningen til at gå op alle dag-, aften- og nattevagter. Det er vigtigt for både patienter og medarbejdere, at vi bemander både analyserpladser i laboratoriet og løser opgaven med at tage blodprøver på børn og voksne døgnet rundt. 

Det er også vigtigt for mig, at alle er oplært og har de rette kompetencer, så vi lever op til de kvalitetskrav, som bliver stillet til en klinisk biokemisk afdeling.

Tilføjelse​

I min fritid kan jeg godt lide at danse og dyrke motion. Det giver mig energi og godt humør, som jeg tager med på arbejde. Jeg synes, det er vigtigt at møde hinanden med et smil i hverdagen.


Redaktør