​​Emma er på barsel det meste af 2023.

Bioanalytikerunderviser Emma

​I Klinisk Biokemisk Afdeling uddanner vi bioanalytikere - faktisk har vi omkring 45 studerende på klinikophold hvert år. Derfor har vi også tre bioanalytikerundervisere, som både står for at undervise de studerende og for at hjælpe med kompetenceudviklingen af de ansatte i afdelingen. Her kan du møde Emma, som er bioanalytikerunderviser hos os.

​​Baggrund​​

Jeg blev færdiguddannet bioanalytiker i august 2013, men allerede to år før blev jeg ansat som timelønnet i Klinisk Biokemisk Afdeling i Hillerød.

Efter at jeg var blevet færdiguddannet, var jeg 3 år som vagtgående bioanalytiker i Akutafdelingen og derefter 5 år som specialist i HæmatologiLab. Jeg var specialist i Sysmex, som er det apparatur, der bruges til at undersøge blodet for xxx.

I august 2021 blev jeg bioanalytikerunderviser.​ Jeg underviser (sammen med mine underviserkollegaer) studerende på bioanalytikeruddannelsen fra Københavns Professionshøjskole. I løbet af studietiden er der på bioanalytikerstudiet fem klinikforløb.

Det bedste ved mit job​

Det mest fantastiske ved mit job er, at jeg får lov at klæde de studerende på og vække interesse for vores speciale - biokemien. Jeg er med til at formidle faglig stolthed, og det kan jeg rigtig godt lide.

Desuden kræver det at være underviser en vis portion selvudvikling. For at kunne klæde andre rigtigt på, er man nødt til at være opsøgende på ny viden og hele tiden holde sig ajour rent fagligt. ​

Jeg er også glad for at være med i projekter (og vejlede de studerende i projekter), som gør en forskel for det biokemiske speciale og for patienterne

Tilføjelse​​​...

I min fritid er jeg engageret i amatørteate​r. De kreative og formidlingsmæssige kompetencer, jeg har oparbejdet inden for teateret bruger og udnytter jeg naturligvis i forbindelse med min undervisning.

Redaktør