​​​​​​​Her er Irene i gang med at validere hæmatologisvar på Sysmex XN-1000

Irene - bioanalytiker i Frederikssund

​Irene er bioanalytiker og arbejder i Klinisk Biokemisk Afdeling i Frederikssund, som hører ind under Nordsjællands Hospital. I Frederikssund har vi udstyr til at analysere de mest almindelige komponenter relateret til diagnostik og behandling - både inden for kemi, hæmatologi og koagulation. Vi tager naturligvis også blodprøver og EKG, og som noget helt særligt for afsnittet i Frederikssund tapper vi også bloddonorer.

​Baggrund​

I 2016, mens jeg stadig var studerende, blev jeg ansat som prøvetager i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Jeg blev færdiguddannet som ​bioanalytiker i 2018. Min bacheloropgave handlede om Sysmex UF-5000, som  blandt andet bruges til at analysere urinprøver, og som hidtil var ret ubeskrevet.

I umiddelbar forlængelse af min uddannelse blev jeg ansat som vagtgående bioanalytiker i Hillerød i Hæmatologiafsnittet, og i december 2020 flyttede jeg så til Frederikssund, hvor jeg blandt andet er resurseperson på Sysmex XN (hæmatologiudstyr).

Det bedste ved mit ​​job

Det bedste ved mit job her i Frederikssund er, at man skal favne bredt - man skal kunne passe alle arbejdsfunktioner. Her er både laboratoriearbejde og prøvetagning, og så har vi også donortapning. Det er noget helt særligt ved Frederikssund, at man skal kunne alle funktioner og alt apparatur i laboratoriet for at indgå i vagtplanen. 

Jeg er på den måde med i hele processen helt fra prøven tages - måske endda helt ude i borgerens eget hjem - til prøven er analyseret og svaret afgives til den rekvirende læge. Det kan jeg godt lide.

Tilføjelse...​​​

Jeg har faktisk også en uddannelse som isenkræmmer, og derfor har jeg (blandt andet) en masse erfaring med kundeservice. Det bruger jeg i høj grad i min hverdag som bioanalytiker, hvor jeg jo har meget patientkontakt.

Du kan læse mere om vores afsnit i Frederikssund her​


Redaktør