Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, i ambulatorierne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund), på sengeafdelinger og i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren med laboratorieanalyser i hele Nordsjælland, og vi huser CEK, der er den centrale enhed for kvalitetssikring af laboratorieydelser i praksissektoren. 

Samlet har vi ca. 888.000 patientkontakter og udfører ca. 10,8 mio. analyser om året i vores laboratorium, der er et af verdens mest automatiserede. Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter DANAK's standard for medicinske laboratorier (DS/EN ISO 15 189) og beskæftiger samlet ca. 135 medarbejdere.


​Klinisk Biokemisk Afdeling forsker inden for cøliaki (glutenallergi) og cancermarkører (dvs. muligheden for at diagnosticere og følge en cancersygdoms udviklingsstadium via en blodprøve). Desuden indgår afdelingen i forskellige andre forskningssamarbejder både internt på hospitalet og eksternt. I Klinisk Biokemisk Afdelings forskningsgruppe indgår bl.a. læger, kemikere og bioanalytikere. Afdelingens forskningsresultater publiceres i rapporter eller i nationale eller internationale tidsskrifter.