Projekt Tværsektoriel Stuegang

​I Region Hovedstaden ønsker vi, at borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at der er et fælles mål med borgeren i centrum. Projekt "Tværsektoriel Stuegang" er et led i dette arbejde.

Formål med projektet

I projekt ”Tværsektoriel Stuegang” afprøver vi en ny model for organisering og samarbejde på tværs af sektorerne. 

Formålet er at udvikle en ny model, der understøtter et sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnplads.

Der er især fokus på de svageste ældre borgere, og modellens omdrejningspunkt er, at borgerens pleje- og behandlingsbehov er et fælles ansvar. Vi ønsker at skabe trygge og patientsikre forløb af høj kvalitet med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov.

Projektets omfang

Projektet omfatter:

 • 8 Nordsjællandske kommuner
 • Nordsjællands Hospital
 • Ca. 210 praktiserende læger
 • 231 midlertidige kommunale døgnpladser med ca. 2400 borgere pr. år.

Det tværsektorielle stuegangs-team

Det team, der varetager opgaverne omkring borgerne, består af:

 • En overlæglæge
 • En reservelæge
 • En sygeplejerske
 • En farmaceut
 • En bioanalytiker

Indsatser

Projektet rummer mange spor og en høj grad af kompetenceudvikling på tværs af sektorer og faggrupper. Eksempler på opgaver og fokusområder er:

 • Triagering (vurdering af patientens tilstand)
 • Udskrivningsforløb (overgangen fra hospitalet til midlertidig døgnplads)
 • Brug af POCT-udstyr (mobilt analyseudstyr)
 • Kompetenceudvikling
 • Kvalitetssikring

Sundhedsaftale

Projektet er et led i Sundhedsaftalen, som er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Projekt Tværsektoriel stuegang er beskrevet under Sundhedsaftalen 2015-2018, men projektet løber til og med 2019.
Læs mere om Sundhedsaftalen på regionh.dk (åbner i nyt vindue).


Redaktør