Sengeafsnit 0161

Det gastromedicinske sengeafsnit, K0161 er specialiseret i Gastromedicin med IBD og levercomapatienter. Afdelingen har 15 sengepladser.

​​

Kontakt

Telefon: 48 29 67 52
Telefontid: hele døgnet. Personalet træffes bedst mellem kl. 13.00 - kl. 14.00

Hvis du er akut patient

Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital har et system, triagering, som gør personalet i stand til at vurdere, om dine symptomer og sygdomstegn kræver, at en gastromedicinsk læge tilser dig. Hvis det er tilfældet, kommer du i Base1 og hvis du skal være her mere end 48 timer, så kommer du op på Sengeafsnit 0161.


Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske eller en sygeplejesekretær, der vil registrere din ankomst og bede dig udfylde et spørgeskema, som skal bruges i forbindelse med din eventuelle indlæggelse.

Det tværfaglige team har ansvaret for dit forløb

På hverdage i dagtimerne er du tilknyttet et tværfagligt team, der består af læger og plejepersonale. Teamet har ansvaret for dit indlæggelsesforløb.

Hvis du bliver indlagt i mere end et døgn, får du tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjælpe dig med at svare på spørgsmål om dit sygdomsforløb.

Stuegang

Når der er stuegang, kan du tale med en læge om din indlæggelse og dit forløb. Hvis du gerne vil have, at dine pårørende deltager, er de velkomne.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på Nordsjællands Hospital. Afsnittet arbejder ud fra KRAM-principperne (vejledning om Kost, rygning, alkohol og motion). Spørg evt. efter nicotinerstatning - fx nicotinplaster.

En pårørende kan være en god støtte

Dine pårørende kan være en god støtte under indlæggelsen. Derfor vil vi meget gerne i kontakt med dem. Hvis du har behov for det, kan vi arrangere en samtale mellem dig og en læge. Du er velkommen til at have din pårørende med til samtalen.

Plejepersonalet administrerer din medicin

Lægen ordinerer den medicin, du skal have i forbindelse med din indlæggelse. 
Det er vigtigt, du medbringer din egen vanlige medicin, men vær opmærksom på, at det er sygeplejerskerne, der skal administrere din medicin, mens du er indlagt. Dette for at sikre, at du ikke bliver fejlmedicineret eller indtager en medicinkombination, som er uhensigtsmæssig for dig.

Du får en medicinliste og medicininformation om evt. ny medicin, når du bliver udskrevet.


Kosten

Som akut patient skal du i reglen undlade at spise, fordi du skal være klar til en evt. operation eller undersøgelse. De fleste operationspatienter må spise almindelig kost efter operationen. Det sætter gang i maven og giver energi til at komme ovenpå igen.

Hvis du ikke spiser tilstrækkeligt, kan du få tilbudt proteindrikke. Hvis du har svingende appetit, har køkkenet forskellige tilbud til dig. Det kan du læse mere om i pjecen "Køkkenets Tilbud til Patienterne".

Du har mulighed for at indtage dine måltider i opholdsstuen. Hvis du er sengeliggende, får du maden serveret. Husk, at det er vigtigt at få rigeligt væske. Du kan altid finde drikkevarer på gangen.

Sig til, hvis du har smerter

Hvis du har smerter, er det vigtigt, at du taler med personalet om det, så vi kan tilbyde dig smertestillende medicin.

Ro og mulighed for hvile

Der er fri besøgstid, men mellem kl. 13.00-14.00 skal der helst være ro på stuerne, så patienterne på flersengsstuerne kan hvile sig. Hvis du har besøg, er I derfor velkomne til at sætte jer i opholdsstuen på afsnittet eller i spiseområdet ved hospitalets hovedindgang. 

​Hjem igen

Vi planlægger din udskrivelse så tidligt i forløbet som muligt. Det er en læge, der sammen med dig vurderer, hvornår du kan blive udskrevet.
Hvis du har brug for hjælp fra den kommunale hjemmepleje, kontakter vi din kommune, før du bliver udskrevet.

Ledelse af afsnittet​

Erik Jakob Berg
Konstitueret Oversygeplejerske 
Telefon: 48 29 29 83
Skriv til Erik Jakob Berg (send ikke følsomme og fortrolige personoplysninger)

Ulrich Rohde
Ledende overlæge
Telefon: 48 29 41 00
Skriv til Ulrich Rohde (send ikke følsomme og fortrolige personoplysninger)

Redaktør