Gastromedicinsk Afsnit B5B6

Gastromedicinsk sengeafsnit B5B6 varetager pleje og behandling af patienter med akutte eller kroniske leversygdomme samt mave-/tarmsygdomme. Derudover varetager afsnittet behandling og pleje af patienter med alment medicinske lidelser.

​​​

Kontakt

Frederikssundsvej 30 
3600 Frederikssund

Telefon 48 29 52 68

Fax 48 29 24 67
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger og helbredsforhold.

Et sengeafsnit i grønne omgivelser

Gastromedicinsk sengeafsnit B5B6 hører under Kirurgisk Afdeling. Afsnittet ligger smukt placeret i grønne omgivelser i Frederikssund, hvor også Gastromedicinsk Ambulatorium og endoskopiafsnittet er.

Sengeafsnittet har lige nu 20 disponible sengepladser. Afsnittet plejer, udreder og behandler patienter med gastromedicinske diagnoser. Der er derfor et tæt samarbejde på tværs af faggrupper mellem endoskopien, ambulatoriet og sengeafsnittet.

Der er fri besøgstid. Mellem kl. 13.00 - 14.00 skal der dog helst være ro på stuerne, så patienterne kan hvile sig. Benyt evt. opholdsstuen.

Hvad fejler patienterne?

Patientgruppen består hovedsagligt af leverpatienter og patienter, der har sygdomme relateret til mave-/tarmsystemet. Til afsnittet er derfor knyttet hepatologiske og gastroenterologiske speciallæger.

En tryg udskrivelse

Afsnittet arbejder tæt sammen med primærsektoren. To dage om ugen er der derfor en fysioterapeut, som udover at rehabilitere og træne de indlagte i samarbejde med patienten, pårørende og sygeplejen sikrer, at patienten får en tryg udskrivelse til plejehjem eller egen bolig.

Et ambitiøst sengeafsnit

Afsnittet har mange ambitioner. Der er  etableret observationssenge for leverpatienter med koma-grad 3.
Der foregår også en ambitiøs forskning i hjemmemonitorering af patienter med kronisk tarmbetændelse og irritabel tyktarm (se nedenfor).

​Ledelse af afsnittet

Afdelingssygeplejerske
Camilla Reinholdt Nygård
Telefon 48 29 67 56

Områdeansvarlig overlæge
Bo Bengtsson
Telefon 48 29 52 73

Europas første professor i eHealth arbejder i Frederikssund

Overlæge og professor i eHealth (eSundhed) Pia Munkholm har med forskningsmidler fra forskellige fonde og i samarbejde med Københavns Universitet i 2015 startet et forskningsprojekt.
Projektet og dets medarbejdere er knyttet til den gastroenterologiske del af Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital - Frederikssund..

Med i den 21 mand store forskergruppe er bl.a. læge og Ph.d Johan Buriscsh, cand scient, Ph.d.-studerende og laboratorieleder Dorit Vedel Ankersen og eSundheds-sygeplejerske Dorte Marker.
Gruppen har i samarbejde med medicinalindustrien udviklet web-applikationer til folkesygdommene irriteret tyktarm, Crohns og colitis ulcerosa. 

Hjemmemonitorering involverer patienten til optimering af eget sygdomsforløb. Forskergruppen ønsker at undersøge, om den webbaserede behandlingsform gør
, at disse patienter ​kommer hurtigere i medicinsk behandling og dermed undgår at blive så dårlige, at de skal opereres eller indlægges.

Yderligere information

Overlæge og professor Pia Munkholm
Send en mail til Pia Munkholm
Telefon 48 29 20 78​

Redaktør