Afsnit 0151/2 + Base1

Velkommen til afsnit 0151/2 + Base1. Afsnittet har 27 sengepladser i 151/2 og 10 senge i Base1. Afsnittet er specialiseret i øvre kræftsygdomme, akut kirurgi, elektiv kirurgi og pneumo-hæmothorax.

Kontakt

​Personalet træffes bedst kl. 13.00 - 14.00. Ring til os på telefon 4829 5924

Praktisk info

Der er fri besøgstid. Mellem kl. 13.00 - 14.00 skal der dog helst være ro på stuerne, så patienterne kan hvile sig. Benyt evt. opholdsstuen.

Sengeafsnit K0151/2 + Base1 

Afsnittet modtager planlagte og akutte patienter hele døgnet, og det er vigtigt, at alle føler sig godt informeret. Derfor må du endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om, så vi sammen kan gøre din indlæggelse så god som muligt. 
Brug gerne folderen "Spørg løs!", som du kan få udleveret på afsnittet. Du kan læse mere i pjecen "Patientrettigheder" og "Praktiske oplysninger - Hillerød".

Sådan foregår en indlæggelse på K0151

Når du skal indlægges på afsnittet, bliver du taget imod af en medarbejder fra plejegruppen. Det er som oftest afsnittets sygeplejesekretær. 
Når du er på plads på sengestuen, vil en sygeplejerske vurdere din tilstand ud fra en samtale med dig og ved at måle dine vitale værdier – blodtryk, puls, respiration mv. Derefter bliver der sammen med dig lagt en plan for din pleje og behandling.
Behovene er forskellige fra patient til patient. På 0151 er der fx patienter, som er ved at komme sig oven på en operation, patienter, der er indlagt for at blive udredt for en eventuel kræftsygdom, og patienter med blødende mavesår.

Mad og drikke

Det er ikke godt for kroppen, at man taber sig, mens man er syg – heller ikke, selvom man er overvægtig. Vi prioriterer derfor højt, at du får den rigtige ernæring, mens du er indlagt, og at du bliver fristet af det, Nordsjællands Hospital tilbyder. 
Hospitalskøkkenet har gennemgået store forandringer i 2015. På baggrund af tilbagemeldinger fra patienter er køkkenet blevet mere grønt, mere økologisk og mere moderne i forhold til forskellige smagsvarianter. 
Udover de tre hovedmåltider finder du altid drikkevarer på gangen i afsnittet, og du har mulighed for at bestille særkost, hvis du er allergiker, vegetar eller andet. Du kan også altid bede om at få et mellemmåltid, som fx kan bestå af en sandwich, en yoghurt eller et stykke frugt.
Der bliver serveret kaffe og te om morgenen, eftermiddagen og aftenen.

Patienter til planlagte operationer

Patienter, der skal til en planlagt operation, møder ind på afsnittet kl. 7.00. Det drejer sig om ca. tre patienter pr. dag. 
Grunden til, at alle patienter møder ind på samme tid, er, at det giver mulighed for at få den først klargjorte patient på operationsbordet. Det er desværre ikke altid til at afgøre, hvem der bliver først klar. Ved indlæggelsen skal der bl.a. laves journaloptag og tages blodprøver, og du skal tale med en læge fra anæstesien. Det varierer fra patient til patient, hvor lang tid det tager. Medbring læsestof, en bærbar computer eller andet, der kan holde dig beskæftiget i ventetiden.

Indlagt til udredning for kræft

Hvis du er indlagt for at blive undersøgt for kræft, kan du være registreret i det, man kalder for en 'kræftpakke'. Også selvom det viser sig, at du IKKE har kræft. Kræftpakkerne er særlige forløb, som er blevet vedtaget politisk for at sikre, at ventetidsgarantien bliver overholdt fra udredning til behandling. 
Udredningsforløbet er baseret på, hvilke symptomer du har, og hvor i kroppen du skal undersøges (kræft i øvre mave/tarm eller tarmkræft). Udover at få taget blodprøver og målt vitale værdier skal du måske have foretaget en kikkertundersøgelse af din mave eller tarm, ultralydscannes eller have taget røntgenbilleder. 
En CT-scanning eller MR-scanning foretaget i Billeddiagnostisk Afdeling kan også være relevant, eller måske skal du have lavet en undersøgelse af din bugspytkirtel og galdeveje – en såkaldt ERCP. 
Du kan læse mere om de undersøgelser og behandlinger, Kirurgisk Afdeling tilbyder, her: 
Undersøgelser og behandlinger på Kirurgisk Afdeling

Enestue eller flersengsstue

På afsnittet har vi tre 2-sengsstuer og tre 5-sengsstuer. Vi kan også etablere en enestue, hvis vi sammen med dig eller dine pårørende skønner, du har brug for dette, eller hvis du på grund af en smitsom sygdom er nødt til at ligge isoleret.
Vores erfaring med flersengsstuer er dog, at de fleste patienter nyder godt af hinandens selskab, for dagene kan føles lange, når man er indlagt.

Inddragelse af de pårørende

Dine pårørende er en vigtig del af dit ophold på afsnittet. Husk, at en 'pårørende' også kan være en nær ven.

Ved samtaler med en læge eller plejepersonalet er det en god ide at have en pårørende med, for det kan være svært at huske alt, hvad der bliver sagt. Din pårørende kan være en god støtte, og hun eller han kan være en hjælp i forbindelse med dit sygdomsforløbforløb, både her og derhjemme.
Hvis du vil tillade, at din pårørende får adgang til din sygehusjournal og laboratoriesvar, kan du logge på sundhed.dk med NemId og registrere det.

Læs mere om hvordan, du kan give dine pårørende fuldmagt på Sundhed.dk (åbner i nyt vindue)

Smertelindring med fokus på aktivitet

Du skal fortælle personalet, hvis du har smerter. Du vil da blive spurgt om, hvor stærke smerterne er ud fra en skala på 1-10, hvor 1 er lavest og 10 højest. I smertebehandlingen er målet ikke nødvendigvis, at du er fuldstændig smertefri. Det vil sige, at du på smerteskalaen gerne må befinde dig på 3 i hviletilstand og 5 i aktiv tilstand.  
Vi forsøger at lindre dine smerter, så du ikke bliver så døsig, at du har brug for at sove hele tiden, men så du kan være fysisk aktiv. Aktiviteten har en gunstig og helende indvirkning på din tilstand.

Genoptræningen starter under indlæggelsen

 Fysioterapueten kan hjælpe dig, så du får brugt dine muskler på en forsvarlig og gavnlig måde – også selvom du er nyopereret. Genoptræningen starter ofte, mens du endnu er indlagt. Du er velkommen til at bede om en samtale med fysioterapeuten, hvis du vil i gang igen på en god måde.

En god udskrivelse

Allerede ved din indlæggelse har vi fokus på din udskrivelse, så den bliver så tryg for dig som mulig. Efter dit ophold på afsnittet kan du have brug for at blive henvist til en anden afdeling eller et andet hospital i regionen, eller måske har du særlige behov, som vi i samarbejde med din hjemkommune skal sørge for er klar ved din udskrivelse. Desuden bliver din praktiserende læge informeret om den undersøgelse eller behandling, du har fået eller skal i gang med.

​Ledelse af afsnittet​

 

Afdelingssygeplejerske Bettina Kjøller Pedersen
Telefon 48 29 59 48

Områdeansvarlig overlæge Helle Lund

Telefon 48 29 58 38

Områdeansvarlig overlæge Mai-britt Tolstrup

Telefon 48 29 25 24

Redaktør