Patientsikkerhed og kvalitet

Kirurgisk Afdeling arbejder løbende på at gøre patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen endnu bedre. Det har kastet meget positive resultater af sig.

Sikring af kvalitet og udvikling

Afdelingen har en implementerings- og forbedringsspecialist (IF-specialist), der specifikt arbejder på, at øge kvaliteten af den behandling, patienterne modtager på afdelingen. Dette indebærer, at der bl.a. er stor fokus på patientsikkerheden.

Afdelingen arbejder for at:

  • Reducere antallet af patientskader
  • Reducere antallet af forebyggende dødsfald
  • Reducere utilsigtede hændelser (UTH'er)
  • Sikker mundtlig kommunikation
  • Patientidentifikation
  • Sikker medicinadministration

Operationsmetode redder liv

Siden 2008 har tarmkirurgerne på afdelingen opereret på en ny måde i forbindelse med fjernelse af tyktarmskræft. Fremgangsmåden og resultaterne er siden blevet bearbejdet og analyseret af overlæge Claus Anders Bertelsen i hans ph.d-afhandling fra 2016 om operationsmetoden, som i langt højere grad end konventionel kirurgi forhindrer tilbagefald.

Afhandlingen har titlen: Complete Mesocolic Excision - An Assessment of Feasibility and Outcome 


Redaktør