Organisationen

​​I starten af 2016 reviderede Nordsjællands Hospital ledelsesstrukturen. Det betyder, at titlen af MSA er udgået. Ind er i stedet kommet titlen områdeansvarlig. 

Derudover er der oprettet et team for Kræftpakker, Registrering og Implementering. Dette team skal sørge for effektiv drift og registrering af alle forløb, så Kirurgisk Afdeling sikres en god økonomi.

Desuden har Kvalitets- og udviklingssygeplejersken nu titel af IF, som er en forkortelse for Implementerings- og forbedringsspecialist.


Redaktør