Sygeplejestuderende i Hillerød

Helhedsorienteret og dialogbaseret undervisning for sygeplejestuderende.

Pædagogisk tilgang 

Den pædagogiske tilgang på Kirurgisk Afdeling er deltagerstyret, differentieret, helhedsorienteret, reflekterende og erfarings-, dialog- og problembaseret. 

Metoder

Metoderne udspringer af målene for den enkelte studerende og kan være bedside- vejledning/undervisning, studiebog med feedback, læringskontrakter, uddannelsessamtaler, studieplan og -felter, studiebesøg og refleksionsgrupper.

Teori og praksis bliver sammenhængende

En af ambitionerne er, at du som studerende lærer at anvende den viden/teori, du har med dig i mødet med de kliniske udfordringer samt lærer at forholde dig reflekteret og analytisk til, hvordan teori og praksis kan hænge sammen.​

Kliniske vejledere​ på Kirurgisk Afdeling - Hillerød

Hanne sgpl kl vejl.jpg

Hanne Gerda Nielsen
Sygeplejerske siden 1989

Telefon: 48 29 66 50
Send en mail til Hanne Gerda Nielsen
hanne.gerda.nielsen@regionh.dk

Carina Nielsen

Sygeplejerske siden 2009

Telefon 48 29 73 66
Send en mail til Carina Nielsen

carina.nielsen@regionh.dk


Pia Lund Bundgaard
Sygeplejerske side 1996

Telefon 48 29 22 40 
Send en mail til Pia Lund Bundgaaardpia.lund.bundgaard@regionh.dk


Redaktør