Social- og sundhedsassistentelev i Hillerød

​Som social- og sundhedsassistentelev på Kirurgisk Afdeling bliver du en del af et lærerigt og spændende studieforløb.

Fælles introdag for alle elever

Forløbet for social- og sundhedsassistentelever på Kirurgisk Afdeling varer ca. 4 måneder. Vi har 36 elever pr. år, så du er ikke alene. 
På din første dag som elev er der fælles introdag for alle elever. Derefter vil alle elever blive fordelt på de tre forskellige afsnit. 

Logbog eller opgaver

Du bliver introduceret for uddannelsesplanen og målene i forhold til den. Du skal løbende føre logbog over dine oplevelser og observationer. Alternativt skal du besvare opgaver, som vejlederne stiller dig.

Lær specialet at kende

Du kommer hele vejen rundt om specialet fra patientsamtaler, endoskopiske undersøgelser, behandling, operationer og til pleje af patienterne. Ca. hver tredje uge vil der være uddannelsessamtaler, hvor du har mulighed for at gøre status over, hvor langt du er nået, hvilke observationer, du har gjort dig, og hvor du skal lægge fokus fremover.

Du kommer med på alle vagter
Som led i din uddannelse er det vigtigt, du prøver at være med på alle vagter. Det vil sige, at du prøver dagvagter, nattevagter og weekendvagter.

Hvad får du med herfra?

Som SSA-elev på Kirurgisk Afdeling får du:

  • Styr på anatomien
  • Indsigt i det særlige inden for specialet
  • Indsigt i grundlæggende sygepleje
  • Indsigt i mobilisering
  • Indsigt i personlig pleje
  • Viden om hygiejniske principper
  • Viden om observationer og handling i forhold til afvigelser
  • Forståelse for den vigtige mono- og tværfaglige kommunikation​

​Social- og sundhedsassistentvejledere på 
sengeafsnittene i Hillerød

 Karin Østergaard​​

Social- og sundhedsassistentvejleder
Send en  mail til Karin Østergaard
Karin ssa.jpg


Bente Wilcke
Social- og sundhedsassistentvejleder
Send en mail til Bente Wilcke
Bente ssa.jpg


Susanne Jensen

Social- og sundhedsassistentvejleder
Send en mail til Susanne Jensen 
Susanne Jensen sosuvejl.jpg


Gitte Mejner Bengtsson

Social- og sundhedsassistentvejleder
Send en mail til Gitte Mejner Bengtsson
Gitte brug dette.jpg


Lissie Thorning

Social- og sundhedsassistentvejleder
Send en mal til Lissie Thorning 
Lissie Thorning webpix.jpg
Redaktør