Lægesekretærelever

​​I din lægesekretærelevtid på Kirurgisk afdeling vil du opleve at skulle arbejde med mange forskellige opgaver. Du vil også få prøvet din rolle af som støttende funktion for det øvrige sundhedspersonale på de kliniske afdelinger.

Kontakt

​Uddannelsesansvarlig lægesekretær​
Karina Rolin​ Andersson
Telefon 48 29 61 38
Send en mail til Karina Rolin Andersson

Alle arbejder for det bedste til patienten

Som lægesekretærelev på Kirurgisk afdeling vil du opleve, hvordan alle ansatte stræber mod den største viden og bedste behandling til patienterne, og du er som kommende lægesekretær en meget vigtig brik i dette. 

Den elevansvarlige hjælper dig

Du vil blive tilknyttet en elevansvarlig, som vil hjælpe dig med det praktiske og sikre sig, at du når de mål, som du skal. Sammen med det øvrige personale vil den elevansvarlige introducere dig til de forskelligartede opgaver, som knytter sig til vores den afdeling.

Patienten er centrum for din uddannelse

Som lægesekretærelev kommer du igennem et patientforløb, fra patienten henvises, til han udskrives. Det betyder, at du lærer alle facetter af lægesekretæropgaverne at kende og forstår, hvor vigtigt et bindeled du er mellem de øvrige faggrupper, patienten og det tværsektorielle.

Du kommer hele vejen rundt

Som lægesekretærelev kommer du bl.a. til at følge en sygeplejerske et par dage, du får mulighed for at se en operation, og du skal også vide, hvad endoskopiens arbejde går ud på. 


Redaktør