Vi flytter

​Nyt Hospital Nordsjællands kirurgisk afdeling

  • Ét samlet sengeforløb

  • Aktivtet udenfor hospitalet (sundhedshuse). 

  • Mere teknologi/telemedicin/apps

  • Bygge bro/platform mellem Region og Kommuner

  • Udbygge FAM koncept.

  • Èn stor operationsgang med perioperativt afsnit til alle specialer

  • Fælles ambulatorier

 "Brugsret fremfor ejerskab"

Redaktør