Strategier og visioner

Vision og strategi for Kirurgisk Afdeling

"Vi vil være en velrenommeret og veldrevet afdeling, hvor alle føler sig godt behandlet"

 • Vi ønsker en afdeling der fagligt ligger i top
 • Kirurgisk Afdeling skal være patienternes foretrukne valg
 • Vi vil kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere

Vores indsatsområder:

 • Kultur og Trivsel
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Lavt sygefravær
 • Introduktion og faglig udvikling
 • Overholdelse af Økonomi og aktivitet

Vi tror på at det kan opnås ved:

 • TRIVSEL/ SYGEFRAVÆR, vi skal arbejde for et sundt og godt arbejdsmiljø. Den enkelte medarbejder har stor betydning for helheden. Hvis vi har for højt sygefravær er det leders ansvar at drage omsorg for medarbejder således at man kan genoptage sit arbejde hurtigst muligt
 • KULTUR, Vi skal tale ordentligt til, med og om hinanden
 • REKRUTTERING, medarbejdere er vores bedste reklamesøjler, som skal "sælge" vores afdeling, gennem stolthed af deres arbejde. Bliver man godt behandlet behandler man andre godt
 • FASTHOLDELSE, vi ønsker at  holde på de medarbejdere vi har gennem god og motiverende ledelse. Alle nye skal have god introduktion og alle skal have kontinuerlig mulighed for faglig udvikling og læring
 • ØKONOMI, Vi tror på at god behandling af personale og patienter, fordrer til lavere fravær, højere trivsel og bedre og mere effektiv behandling, hvilket alt sammen har en positiv indvirken på økonomi og aktivitet

 

 Redaktør