Patientsikkerhed og kvalitet

Kirurgisk Afdeling arbejder løbende på at gøre patientsikkerheden og kvaliteten af patientoplevelsen endnu bedre. 

Professionalitet og kvalitet i arbejdet

  • Kvalitet er fuldt integreret i det daglige arbejde. 

  • Kvalitet er andet end målinger. 

  • Patienterne skal opleve professionalisme og kvalitet. 

  • VI arbejder forbedrings- og udviklingsorienteret bl.a. spørger vi løbende vores patienter om deres oplevelse af Kirurgisk afdeling. 

Operationsmetode redder liv

Siden 2008 har tarmkirurgerne på afdelingen opereret på en ny måde i forbindelse med fjernelse af tyktarmskræft. Fremgangsmåden og resultaterne er siden blevet bearbejdet og analyseret af overlæge Claus Anders Bertelsen i hans ph.d-afhandling fra 2016 om operationsmetoden, som i langt højere grad end konventionel kirurgi forhindrer tilbagefald.

Afhandlingen har titlen: Complete Mesocolic Excision - An Assessment of Feasibility and Outcome Redaktør