Organisationen

Pr.  1. juni 2021 er afdelingsledelsen delt i tre på hhv. to cheflæge, en for kirurgi og en for medicin indenfor det gastroenterologiske speciale samt en chefsygeplejerske.  Hver afsnit ledes af en områdeledelse bestående af en oversygeplejeske og områdeansvarlig/ledende overlæge. Afdelingsledelsen og områdeledelserne udgør tilsammen afdelingens lederteam. 


Vores afdeling er både en kirurgisk og en medicinsk afdeling, hvor subspecialerne arbejder tæt sammen, hvilket også afspejles i afdelingens ledelse. 

Der er oprettet et team for kræftpakker, Registrering og implementering. Dette team skal sørge for effektiv drift og registrering af alle forløb, så Kirurgisk Afdeling sikres en god økonomi.

Desuden har Kvalitets- og udviklingssygeplejersken nu titel af IF, som er en forkortelse for Implementerings- og forbedringsspecialist.

Vejen frem 

Intet kommer af sig selv. Vi må alle arbejde i samme retning for at få tingene lykkes. 

Vi skal bruge ressourcerne med omtanke, så der skabes mest muligt værdig for patienterne. Redaktør