Forskning i Kirurgisk Afdeling

​Forskning inden for eSundhed for patienter med kronisk tarmbetændelse og irritabel tyktarm

I samarbejde med medicinalfirmaet Ferring er professor i epidemiologi og eHealth Pia Munkholm og hendes forskergruppe i gang med at undersøge, hvilken
indflydelse webbaserede app’s og programmer har på patienter med Morbus Crohn’s, Colitis Ulcerosa og irritabel tyktarm. 
Forskergruppen arbejder bl.a. med en hurtig hjemmetest af tarmbakterier, som inden for 18 minutter giver patienter med kronisk tarmbetændelse svar på, om deres sygdom er på vej til at bryde ud. Endvidere undersøger en forsker, om en særlig diæt - LowFODMap - sammen med en ernærings-app kan afhjælpe symptomer og smerter for patienter med irritabel tyktarm.
Forskningsprojektet er banebrydende indenfor eSundhed, idet patientens involvering i egen registrering af sygdomsaktiviteten optimerer selv-initieret medicinsk behandling på et tidligere tidspunkt i sygdomsforløbet. Dette forventes at medføre forbedret livskvalitet, øget tryghed, færre operationer og indlæggelser og dermed både en faglig og patientoplevet forbedret kvalitet.
For mere information kan Pia Munkholm kontaktes.
Pia Munkholm portraetIII.jpg 
Pia Munkholm, professor i epidemiologi og eHealth
telefon 48 29 20 78
mobil 40 85 84 94

-------------------------------------------------------------------------------------

Ny kirurgisk metode giver færre patienter med tilbagefald af tyktarmskræft

Når kirurgen skal fjerne kræftknuder i tyktarmen, bør han fjerne langt mere væv, end han har gjort hidtil. Det må være den klare konsekvens af de seneste forskningsresultater fra Nordsjællands Hospital, hvor kirurgerne som nogen af de første i verden siden 2008 har opereret tyktarmskræft efter en ny metode.
Kirurgerne, der oplever international opmærksomhed omkring deres resultater, vurderer, at den nye metode vil kunne forhindre tilbagefald af kræften hos 120-150 patienter om året alene i Danmark.
- Ved vores operationer går vi langt mere drastisk til værks og fjerner væv, som man hidtil har efterladt. Metoden er kontroversiel i visse kredse, men vores publicerede data taler for, at metoden gavner patienterne. Vi har ganske enkelt færre patienter, der får tilbagefald af tyktarmskræften, siger overlæge Anders Bertelsen.
Sammen med sine kolleger har han i december 2014 fået offentliggjort resultaterne​ i det internationalt anerkendte lægetidsskrift The Lancet Oncology. 
Metoden, der kaldes CME (Complete Mesocolic Excision), er dokumenteret i samarbejde med hospitalerne i Herlev, Bispebjerg, Hvidovre og Roskilde.

Yderligere information: Overlæge Anders Bertelsen
Anders Bertelsen.png

​------------------------------------------------------------Kan en blodprøve erstatte en fæcesprøve ved undersøgelse for tarmkræft?

De borgere, der vælger at tage imod befolkningstilbuddet om at blive undersøgt for tarmkræft, når de er 50+, bliver - hvis der er blod i den indsendte fæcesprøve - ​tilbudt en kikkertundersøgelse.
Inden kikkertundersøgelsen på Nordsjællands Hospital bliver borgerne kontaktet for at høre, om de vil afgive en blodprøve i forbindelse med et forskningsprojekt, der blev sat i værk i maj 2014. Projektets formål er at finde biologiske markører i blodet, der vil kunne erstatte fæcesprøver.
Projektet har i øvrigt også det formål at øge deltagelsen blandt befolkningen​ i screeningen.​
 


Redaktør