Sygeplejestuderende i Hillerød

Helhedsorienteret og dialogbaseret undervisning for sygeplejestuderende.

Pædagogisk tilgang 

Den pædagogiske tilgang på Kirurgisk Afdeling er deltagerstyret, differentieret, helhedsorienteret, reflekterende og erfarings-, dialog- og problembaseret. 

Metoder

Metoderne udspringer af målene for den enkelte studerende og kan være bedside- vejledning/undervisning, studiebog med feedback, læringskontrakter, uddannelsessamtaler, studieplan og -felter, studiebesøg og refleksionsgrupper.

Teori og praksis bliver sammenhængende

En af ambitionerne er, at du som studerende lærer at anvende den viden/teori, du har med dig i mødet med de kliniske udfordringer samt lærer at forholde dig reflekteret og analytisk til, hvordan teori og praksis kan hænge sammen.​

Kliniske vejledere​ på Kirurgisk Afdeling - Hillerød

Hanne Gerda Nielsen
Sygeplejerske siden 1989
Telefon: 48 29 66 50
Send en mail til Hanne Gerda Nielsen

Carina Nielsen

Sygeplejerske siden 2009
Telefon 48 29 73 66
Send en mail til Carina Nielsen

Pia Lund Bundgaard
Sygeplejerske side 1996
Telefon 48 29 22 40 
Send en mail til Pia Lund Bundgaaard


Redaktør