Medicinstuderende

Som medicinstuderende kommer du til at indgå i det daglige arbejde under supervision af afdelingens kliniske lektorer. 

De kliniske lektorer

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge Lene Spanager er sammen med overlæge Jens Bruun Kirurgisk Afdelings prægraduate kliniske lektorer. De varetager studenternes ophold og undervisning på afdelingen.

Kontaktinfo

Lene Spanager
Telefon 48 29 23 11
Send en mail til Lene Spanager​

Jens Bruun
Telefon 4829 7367
Send en mail til Jens Bruun

Fem spændende uger

Kirurgisk Afdeling varetager undervisning af 3.semester-kandidatstuderende fra Københavns Universitet. Som studerende er du på et femugers ophold. Hvert hold består af 6 - 10 studerende. Hvert semester har rotation af tre hold.
Afdelingen varetager endvidere undervisning af studenter (TKO) i tidligt klinisk ophold.

Sådan foregår studenterundervisningen

Under opholdet foregår undervisningen almindeligvis hver onsdag 
eftermiddag fra kl. 13 – 15. Der er desuden planlagt ortopædkirurgisk undervisning hver fredag morgen fra kl. 8 – 10.

Første dag af opholdet møder du til morgenkonference kl. 8 på afsnit 0143 (opgang 1, 4. sal, indgang overfor patientelevatorerne), hvor du vil blive introduceret til lægerne og afdelingen.
Du vil få en plan over samtlige uger, du skal være her. Desuden vil du indgå i et superviseret arbejde med de daglige kliniske opgaver, hvor du bl.a. vil skulle assistere til operationer og blive trænet i at modtage den akutte patient.​


Redaktør