​​​

Uddannelseshospitalet i Frederikssund

​Uddannelseshospitalet er et uddannelseskoncept, der er med til at sætte nye standarder for kliniske praktikforløb gennem et stærkt samarbejde mellem hospital, uddannelsesinstitution og kommuner.

Om Uddannelseshospitalet

Nordsjællands Hospital og Københavns Professionshøjskole samarbejder med Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune om at udvikle og afprøve en ny uddannelsesmodel; Uddannelseshospitalet.

Uddannelseshospitalet har til formål at skabe et uddannelsestilbud, der kan bidrage til at indfri det politiske ønske om at uddanne flere sygeplejersker, og samtidig skabe en uddannelsesmodel, som gør overgangen fra uddannelse til praksis mindre belastende for de nye sygeplejersker. 

Der er også stor fokus på sektorovergange, hvor de studerende får mulighed for at følge patienten og behandlingen på tværs af hospital og kommune. Dagligt er der undervisere fra Københavns Professionshøjskole i afsnittet.

Uddannelseshospitalet er etableret i et medicinsk sengeafsnit på Nordsjællands Hospital i Frederikssund. Driften af det medicinske sengeafsnit følger retningslinjer og kvalitetsmæssige standarder for et medicinsk afsnit. På afsnittet er der plads og kapacitet til mange studerende, både fysisk og ift. ressourcer. Der er udover sygeplejestuderende, og studerende fra andre professionsuddannelser, elever og medicinstuderende.

Der afprøves forskellige organiseringer løbende, både ift. personale, tilknyttede undervisere, studerende og samarbejdspartnere. 

Uddannelseshospitalet betragtes som en model for uddannelse, hvorfor der løbende vil blive testet og evalueret. Til projektet er der tilknyttet følgeforskning. 

Uddannelseshospitalet er i første omgang et 5-årigt projekt. 


​Lene Lydia Breum
Ledende oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling
Telefon: 4829 6510
Send en mail til Lene Lydia BreumRedaktør