​​​​​​

Stomiambulatorium - Hillerød

Hvis du har eller skal have anlagt stomi, er det en god ide at kontakte Kirurgisk Afdelings Stomiambulatorium. Ambulatoriet kan tilbyde dig råd og vejledning.​

Det kan Stomiambulatoriet hjælpe med

  • få uddybet den vejledning/information, som er givet før og under indlæggelsen.
  • få hjælp til at finde den bedste og mest hensigtsmæssig stomibandage.
  • lære at forebygge eller løse hudproblemer.
  • lære irrigation (tarmtømning – kun ved kolostomi).
  • få hjælp til løsning af samlivs -, seksuelle eller psykiske problemer.
  • få kontakt til patientforeninger.
  • få udleveret stomibandager, hvis du har en midlertidig stomi.
  • få en faglig vurdering af nye materialers egnethed i dit tilfælde.

Her får du stomiprodukterne fra

Ved midlertidig stomi er det hospitalet, der leverer stomibandager. Kontakt Stomiambulatoriet ved bestilling af stomiprodukter.


​Ved permanent stomi er det kommunen, der afholder udgifterne. Stomiprodukterne bestilles hos kommunens forhandler.​

Kontakt stomiambulatoriet

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

Du kan skrive ​sikkert til os med Digital Post via borger.dk​ (login med NemID)​​​.​​Kontakt stomisygeplejerskerne

Stomiambulatoriet ligger i Kirurgisk Afdeling indgang 01, plan 4​​. Husk at bestille en tid tid, inden du møder op.

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til en af stomisygeplejerskerne.

Lotte Voergaard.jpg 

Stomisygeplejerske Lotte Voergaard
Skriv til stomisygeplejerske Lotte Voergaard
Telefon 48 29 58 32
Telefontid mandag, onsdag og torsdag mellem kl. 8.00 og 9.00.

Jette henning.jpg
Stomisygeplejerske Jette Henning
Skriv til stomisygeplejerske Jette Henning
Telefon 48 29 66 74
Telefontid tirsdag og fredag mellem kl. 8.00 og 9.00.Redaktør