Særligt for pårørende

​Som pårørende til en hjertepatient, nyrepatient eller diabetespatient er du vigtig. Måske skal kostvanerne ændres, måske skal du være med til at holde øje med vigtige symptomer. Din opbakning og forståelse gør det nemmere for både dig og din sygdomsramte pårørende at leve med sygdommen.

Det kan være en stor udfordring for pårørende, når en nærtstående rammes af sygdom. For mange sygdomsramte bliver det en stor omvæltning at skulle leve med en kronisk sygdom, men du kan som pårørende være med til at gøre situationen mere håndgribelig for den sygdomsramte.

Vær opmærksom på signaler, tegn og symptomer, som kan have at gøre med din nærtståendes sygdom. Træthed, svimmelhed, utydelig tale, ændret adfærd eller smerter kan være tegn på en forværring. Tag kontakt til lægen, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Du kan vise den sygdomsramte interesse ved at være lyttende og spørgende omkring sygdommen. Sæt dig gerne ind i sygdommen og læs om den. I kan evt. gøre det sammen. Lad ikke sygdommen blive et tabu, men snak om sygdommen og snak om betydningen af den.

Det er også vigtigt at hjælpe og støtte op omkring behandlingen. Ved mange kroniske sygdomme er en livsstilsændring nødvendig. Det kan være rigtig svært for mange at ændre på gamle vaner, og derfor kan støtte og opbakning fra dig som pårørende være vigtig.

Hvis den sygdomsramte ønsker det, kan du tage med til lægen/på hospitalet, så du ad den vej kan følge med i behandlingen. Fire ører hører bedre end to, og så er den syge ikke alene.​Redaktør