Brugerråd

​Alle patienter tilknyttet Nefrologien i Afdeling H kan bruge Brugerrådet.

​​Man kan rette henvendelse til et af rådets medlemmer, hvis man har emner af almen interesse, der ønskes fremlagt i Brugerrådet. Der afholdes minimum 3 møder årligt.


Ideer er vigtige, og kan være til gavn for både patienter og personale. Eksempler på ideer/ønsker til debat:

  • Kost
  • Transportordning
  • Dialysebehandling
  • Informationer
  • Indretning af afsnit
  • Motion/træning.

Sekretariatsfunktion varetages af sekretær Marianne Prieme, Hæmodialyse 0921, tlf. nr. 4829 4799.

 
Medlemmer af Brugerrådet 2014​

Referater fra Brugerrådsmøder:
Referat april 2016

Referat juni 2015


 


 

Redaktør