Forskningsprojekt Safe Choice

​Safe Choice er et forskningsprojekt i Kardiologisk Forskningenhed, som har til formål at undersøge bivirkninger ved hormonel prævention såsom p-piller, hormonspiral, minipiller, p-ring og p-stav. 

​Hvem udfører Safe Choice?

Safe Choice er et forskningssamarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Nordsjællands Hospital og Københavns Universitet.

​Hvad skal Safe Choice resultere i?

Safe Choice har til formål at opdage, undersøge og beskrive bivirkninger ved forskellige typer hormonel prævention. Målet er både at blive klog på, hvilke bivirkninger de enkelte hormonelle præventionsmidler har, og også hvilke kvinder der har størst risiko for at udvikle bivirkningerne.

På den måde håber vi at kunne lave et digitalt værktøj (fx en app), som kan hjælpe den enkelte kvinde med at vælge hvilket præventionsmiddel der er sikrest for hende at bruge.   

Hvordan undersøger forskerne i Safe Choice bivirkningerne ved hormonel prævention?

I Safe Choice bruger vi data om kvinder i Danmark til at undersøge bivirkningerne ved hormonel prævention.

Data har vi adgang til gennem de nationale registre. Fx kan vi gennem lægemiddel-statistik-registeret se alle køb af hormonelle præventionsmidler. I Landspatientregisteret kan vi se de diagnoser, som kvinder får i forbindelse med deres brug af hormonel prævention.

Data fra de danske registre indsamles af den danske stat, som har gjort dette i mange årtier. I Safe Choice har vi fået lov til at anvende data i håb om at hjælpe kvinder med at undgå bivirkninger ved hormonel prævention.

For at komme helt til bunds i bivirkningsprofilen ved hormonelle præventionsmidler har vi dog brug for data, som ikke kan findes i de danske nationale registre. Derfor sender vi et spørgeskema ud til omkring 1 million danske kvinder. I spørgeskemaet stiller vi spørgsmål, som kan hjælpe os med at kortlægge hvilke bivirkninger der findes ved hormonel prævention men også hvilke kvinder, der udvikler bivirkningerne, når de bruger hormonel prævention.

​Vi er stadig interesseret i din hjælp, selvom du ikke bruger hormonel prævention

Selvom du ikke bruger hormonel prævention, er vi stadig meget interesseret i din hjælp og opfordrer dig derfor at besvare Safe Choice spørgeskemaet, hvis du har modtaget dette i din e-boks.

Hvorfor er vi også interesseret i kvinder, som ikke bruger hormonel prævention? For at undersøge bivirkninger til hormonel prævention, skal vi kunne sammenligne kvinder, der bruger hormonel prævention, med kvinder der ikke bruger hormonel prævention. Derfor har vi stærkt brug for, at alle kvinder besvarer Safe Choice spørgeskemaet uanset deres erfaring med hormonel prævention.   

​​Dine data er anonymiseret og bliver behandlet i beskyttet forskningsmiljø  

Data om dig fra danske registre eller fra Safe Choice spørgeskemaet er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, at det netop er dine data. Vi er nemlig ikke interesseret i det enkelte individ. Vi er interesseret i mønstre i store folke-grupper.

Dine data vil blive behandlet i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen og vil kun blive anvendt til forskning i kvinders helbred.

​Du kan altid kontakte Safe Choice, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til Safe Choice, er du velkommen til at skrive til safechoice@cancer.dk.​

​Forskningsresultater fra Safe Choice

Fremover vil du kunne læse om de nyeste fund fra Safe Choice på denne side.

Safe Choice's økonomi

Safe Choice er støttet af Sygesikring Danmark.

 

 

 Redaktør