Forskningsprojekt Safe Choice

​Safe Choice er et forskningsprojekt i Kardiologisk Forskningenhed, som har til formål at undersøge bivirkninger ved hormonel prævention såsom p-piller, hormonspiral, minipiller, p-ring og p-stav. 

​Hvem udfører Safe Choice?

Safe Choice er et forskningssamarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Nordsjællands Hospital og Københavns Universitet.

​Hvad skal Safe Choice resultere i?

Safe Choice har til formål at opdage, undersøge og beskrive bivirkninger ved forskellige typer hormonel prævention. Målet er både at blive klog på, hvilke bivirkninger de enkelte hormonelle præventionsmidler har, og også hvilke kvinder der har størst risiko for at udvikle bivirkningerne.

På den måde håber vi at kunne lave et digitalt værktøj (fx en app), som kan hjælpe den enkelte kvinde med at vælge hvilket præventionsmiddel der er sikrest for hende at bruge.   

Hvordan undersøger forskerne i Safe Choice bivirkningerne ved hormonel prævention?

I Safe Choice bruger vi data om kvinder i Danmark til at undersøge bivirkningerne ved hormonel prævention.

Data har vi adgang til gennem de nationale registre. Fx kan vi gennem lægemiddel-statistik-registeret se alle køb af hormonelle præventionsmidler. I Landspatientregisteret kan vi se de diagnoser, som kvinder får i forbindelse med deres brug af hormonel prævention.

Data fra de danske registre indsamles af den danske stat, som har gjort dette i mange årtier. I Safe Choice har vi fået lov til at anvende data i håb om at hjælpe kvinder med at undgå bivirkninger ved hormonel prævention.

For at komme helt til bunds i bivirkningsprofilen ved hormonelle præventionsmidler har vi dog brug for data, som ikke kan findes i de danske nationale registre. Derfor sender vi et spørgeskema ud til omkring 1 million danske kvinder. I spørgeskemaet stiller vi spørgsmål, som kan hjælpe os med at kortlægge hvilke bivirkninger der findes ved hormonel prævention men også hvilke kvinder, der udvikler bivirkningerne, når de bruger hormonel prævention.

​Vi er stadig interesseret i din hjælp, selvom du ikke bruger hormonel prævention

Selvom du ikke bruger hormonel prævention, er vi stadig meget interesseret i din hjælp og opfordrer dig derfor at besvare Safe Choice spørgeskemaet, hvis du har modtaget dette i din e-boks.

Hvorfor er vi også interesseret i kvinder, som ikke bruger hormonel prævention? For at undersøge bivirkninger til hormonel prævention, skal vi kunne sammenligne kvinder, der bruger hormonel prævention, med kvinder der ikke bruger hormonel prævention. Derfor har vi stærkt brug for, at alle kvinder besvarer Safe Choice spørgeskemaet uanset deres erfaring med hormonel prævention.   

​​Dine data er anonymiseret og bliver behandlet i beskyttet forskningsmiljø  

Data om dig fra danske registre eller fra Safe Choice spørgeskemaet er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, at det netop er dine data. Vi er nemlig ikke interesseret i det enkelte individ. Vi er interesseret i mønstre i store folke-grupper.

Dine data vil blive behandlet i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen og vil kun blive anvendt til forskning i kvinders helbred.

​Samtykke

Beskrivelse af Safe Choice projeket

Vi vil med denne henvendelse invitere dig til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at opnå ny viden om bivirkninger ved prævention. Vi udsender første spørgeskema nu, men der er også opfølgende spørgeskemaer. Vi har i denne sammenhæng brug for oplysninger om kvinder, der benytter forskellige former for prævention og også kvinder, som ikke bruger prævention. Vi har inviteret kvinder mellem 15 og 45 år til undersøgelsen. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet. Disse tre organisationer får adgang til data. Dine data vil blive brugt til forskning relateret til brug af prævention i forbindelse med Safe Choice projektet, men også til fremtidig forskning i samfundets interesse uden for Safe Choice projektet.

Behandling af data

Vi har i forbindelse med projektet indhentet personnumre fra Sundhedsdatastyrelsen. Personnumre bruges til at udsende spørgeskemaerne til e-boks og til at kombinere data fra spørgeskemaerne med oplysninger fra danske registre. Sammenfletning af datakilder finder sted i særligt sikrede forskningssystemer, hvor personnummeret er krypteret, og hvor vi således ikke kan genkende personer. Alle forskningsresultater fremvises kun anonymiseret, så ingen vil kunne blive genkendt.

Vi gør opmærksom på, at Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet må behandle dine data efter regler i persondataforordningen, GDPR, på baggrund af dit samtykke. Region Hovedstaden (CVR-nummer 29190623) er den dataansvarlige institution, og dine data videregives derved fra Region Hovedstaden til Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse. Alle parter er forpligtet til at behandle dine data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere om dine rettigheder efter persondataforordningen her.

Dine data opbevares i personhenførbar stand indtil 01.01.2070. Efter denne dato vil dine persondata blive slettet eller arkiveret i Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Hvis du på et tidspunkt ønsker at trække dit samtykke tilbage, så bedes du kontakte os på safechoice@cancer.dk.

Forskningsprojektet er ledet af Lina Mørch, Seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Christian Torp-Pedersen, Professor ved Nordsjællands Hospital og Naja Hulvej Rod, Professor ved Københavns Universitet.

Jeg har læst ovenstående og accepterer, at:​

  • mine data i forbindelse med min deltagelse i dette forskningsprojekt behandles som beskrevet ovenfor.
  • der i forbindelse med forskningsprojektet udsendes opfølgende spørgeskemaer.
  • Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet får adgang til mine data, som må bruges til forskning relateret til Safe Choice projektet og til anden fremtidig forskning i samfundets interesse.

​​Du kan altid kontakte Safe Choice, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til Safe Choice, er du velkommen til at skrive til safechoice@cancer.dk.​

​Forskningsresultater fra Safe Choice

Fremover vil du kunne læse om de nyeste fund fra Safe Choice på denne side.

Safe Choice's økonomi

Safe Choice er støttet af Sygesikring Danmark.

 

 

 Redaktør