Mission og Motto

​Her kan du se vores mission og motto.

Mission

Klinisk Mikrobiologisk afdeling yder rettidig, relevant og kvalitetssikret klinisk mikrobiologisk diagnostik og rådgivning til hospitaler og primærsektor i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt og Nord, til gavn for patientbehandling. Klinisk Mikrobiologisk afdelings øvrige kerneydelser er infektioshygiejne, forskning, udvikling, uddannelse samt fremstilling af dyrkningssubstrater. Alle ydelser og produkter er på internationalt anerkendt kvalitetsniveau.

Motto​

​Vi er højst oppe, når det gælder faglighed, flow, forskning, fremtid, fantasi og tættest på med patientbehandling og medarbejdertrivsel.​


Redaktør