Tobak, alkohol, håndkøbsmedicin, naturpræparater og kosttilskud

​​Råd om forberedelse før operation.​

Indtagelse af alkohol i større mængder og tobaksrygning er usundt og forøger risikoen for komplikationer ved en operation. Nedenfor er redegjort for, hvilke forholdsregler man med fordel kan tage før en operation.

Naturmediciner har forskellige gavnlige effekter i kroppen. Det har imidlertid vist sig, at der kan være flere komplikationer efter operation hos de personer der har indtaget visse naturmediciner op til en operation. På de følgende sider kan du læse om de uheldige virkninger, og hvilke muligheder der er for at undgå de ikke ønskede virkninger.

For kosttilskud foreligger der ikke helt den samme dokumentation for virkningerne som for naturmedicin. Det har vist sig at også kosttilskud kan forøge risikoen for komplikationer ved operationer. Derfor er disse kosttilskud også taget med i det følgende.

Nogle operationer haster mere end andre og man kan derfor ikke nødvendigvis nå de anbefalinger, som gives. Men mange operationer haster ikke og hvis man ønsker det, kan en operation ofte udskydes, hvis man ønsker at bruge tiden til at forberede sig bedst muligt, f.eks. ved at ophøre med at ryge.

Når du har læst om den viden vi i dag har på dette område, kan du selv tage stilling til problemet. Du er også velkommen til at diskutere spørgsmålet med din egen læge eller med de læger, der har vejledt dig i spørgsmålet om operation.

Noget af den medicin, der fås i håndkøb, kan have en uhensigtsmæssig virkning i forbindelse med operation. Det drejer sig specielt om følgende præparater: Acetylsalicylsyre (magnyl, hjertemagnyl, kodimagnyl) og forskellige former for smertestillende medicin og gigtmedicin (f.eks. ibuprofen, diclofenac). Hvis du dagligt indtager denne type præparater bør du drøfte med den læge, der har vejledt om operation, om du skal fortsætte med medicinindtagelsen eller holde pause op til operationen.


Tobaksrygning
Personer der ryger har flere komplikationer ved operation end personer, der ikke ryger eller som er ophørt med at ryge inden en operation. Komplikationerne består i dårligere sårheling, større risiko for infektioner, bredere ar og flere lunge- og hjerteproblemer.

Det mest optimale er at ophøre med at ryge 8 uger inden en operation. Men allerede efter 4 uger er der bedre forhold med sårheling og infektioner.

Det er alene mængden af rygning der er afgørende, ikke om det er cigaretter, pibe eller cigar.


Alkohol
Personer der dagligt indtager alkohol i en vis mængde har flere komplikationer. Der er øget risiko for blødning, flere infektioner og flere problemer med hjerte og lunger.

Selv hvis man kun enkelte dage drikker 4 genstande eller mere har det betydning, da det svækker immunforsvaret. Det bedste man kan gøre er derfor både at holde sig under Sundhedsstyrelsens grænser på 21 genstande pr uge for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder og samtidig aldrig nå op på 4 genstande eller flere på én dag. For at fjerne den forøgede operationsrisiko skal det nedsatte forbrug have en varighed på 4 uger.

Hvis man til daglig har et forbrug der ligger overSundhedsstyrelsens anbefalinger er en pause uden alkohol i 4 uger som regel tilstrækkeligt til at fjerne den øgede risiko.


Hvidløg
Indtagelse af hvidløg i større mængder eller indtagelse af naturpræparater med hvidløg kan forøge komplikationerne ved en operation. Virkningen vil være en forøgelse af tendensen til blødning og blodansamlinger efter operationen. Det anbefales at ophøre med at indtage hvidløgspræparater (eller hvidløg i større mængder) helst 14 dage og mindst 7 dage før en operation.


Ginkgo
Naturpræparater med indhold af Ginkgo-ekstrakter kan forøge tendensen til blødning og blodansamlinger. Det anbefales at ophøre med indtag af ginkgo-præparater 7 dage (mindst 3 dage) før en operation.


Ginseng
Ginseng-præparater findes i flere afskygninger, men fælles for dem er at de kan påvirke kroppens blodsukker og påvirke kroppens evne til at begrænse blødninger. Risikoen ved operation er derfor blandt andet tendens til forøget blødning og blodansamlinger. Det anbefales at ophøre med indtagelse helst 14 dage og mindst 7 dage før en operation.


Perikum
Perikum påvirker forskellige enzymsystemer i kroppen. Det betyder at det ændrer omsætningen af andre stoffer i kroppen. I forbindelse med operation kan det blive nødvendigt at bruge flere forskellige slags medicin, bl.a. til bedøvelse, og i den forbindelse kan perikum-præparater altså ændre virkningen af disse mediciner på en uforudsigelig måde. Det anbefales derfor at man ophører med at bruge Perikum-præparater helst 14 dage og mindst 7 dage før en operation.


Purpursolhat (Echinacea)
Blomsten solhat indgår i visse præparater, der bruges bl.a. mod forkølelse. Præparaterne påvirker immunsystemerne og der er risiko for dårligere sårheling og infektioner i såret. Det anbefales at ophøre med indtag af Solhat så tidligt som muligt i forhold til operation, helst 3- 4 uger før.


Ingefær
Ingefær indgår i flere præparater mod kvalme og andet mavebesvær. Ingefær påvirker nogle af de systemer, der virker blodstandsende. Derfor kan der være øget blødningstendens ved en operation og det anbefales at holde pause med ingefær-præparater fra 7 dage før en operation.


Fiskeolie-præparater
Præparater med indhold af fiskeolie af typen Omega-3 olier påvirker blodets evne til størkning og kan derfor ved operation give forøget blødning og blodansamlinger. Det anbefales derfor at ophøre med fiskeolie tilskud helst 3-4 uger før og mindst 14 dage før en operation.


E-vitamin
Normalt forbinder man vitaminer med noget sundt. Det er det også i normale mængder. Ekstra tilskud af E-vitamin bruges af nogle mennesker idet det beviseligt har gunstige virkninger. Ved operation kan denne ekstra vitamin-E tilførsel imidlertid forstyrre blodets størkning og det kan forlænge sårhelingen. Det må derfor anbefales at ophøre med ekstra vitamin E helst 14 dage og mindst 7 dage før en operation.

​(GYN-A-PAT01)

Redaktør