Operation - Gynækologisk operation (laparotomi)

​Patientvejledning ved gynækologisk operation.​​

Hvad er formålet med indgrebet?
Der kan være flere forskellige årsager til, at operationen foretages; typisk kan der være mistanke om cyste eller knude i æggestokken, knude i livmoderen, væskefyldt æggeleder eller mistanke om forekomst af livmoderslimhindelignende væv (endometriose) i bughulen.


Hvad kan udføres ved operationen?
Eventuel cyste på æggestokken kan fjernes; ved større cyste i æggestokken kan det ofte blive nødvendigt at fjerne hele æggestokken. Muskelknude (fibrom) i livmoderen kan eventuelt fjernes; områder med endometriose kan destrueres.

Findes f.eks. den ene eller begge æggeledere at være så beskadigede, at normal funktion fremover er usandsynlig, kan det være en fordel, at den beskadigede æggeleder fjernes.

Findes der under operationen kræftforandringer i æggestokken, anbefales det normalt at begge æggestokke, livmoderen, blindtarmen og "fedtforklædet" på tyktarmen fjernes samtidigt.


Hvad sker der på forundersøgelsesdagen?
Du møder på sengeafdelingen, hvor du taler med sygeplejerske, læge og narkoselæge, der sikrer, at du er klar til indgrebet næste dag samt informerer dig om det videre forløb. Husk at oplyse om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse, regelmæssig anvendelse af medicin, stifttænder, tandproteser, tidligere overfølsomhedsreaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, hjerteproblemer, stofskiftesygdom eller sukkersyge. Du får endvidere taget en blodprøve.

Du vil om muligt få lejlighed til at hilse på den læge, der skal operere dig næste dag. Det er vigtigt på forhånd at have aftalt, hvad der skal udføres under operationen (se ovenfor).


Dagen før operationen
Endetarmen skal helst være udtømt ved operationen. Du skal derfor aftenen før operationen klyx i endetarmen. Du instrueres nærmere heri af sygeplejersken.


Hvad sker der på operationsdagen?
Du må ikke spise, drikke eller ryge fra kl. 24 dagen før operationen. Dog må du drikke op til 200 ml (et glas) vand, te eller kaffe (ingen mælkeprodukter) mellem kl. 24 og 06. Du bør hjemme foretage almindeligt morgentoilette inkl. brusebad. Du bør ikke have læbestift eller neglelak på, da det kan vanskeliggøre observationen af kredsløbet under bedøvelsen.

Ved ankomsten til afdelingen bliver du vist til rette, får målt temperatur samt får barberet den øverste del af kønsbehåringen af med en elektrisk barbermaskine. Du får herefter beroligende medicin som forberedelse til bedøvelsen. Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. På operationsstuen får du lagt et tyndt plasticrør (drop) i en blodåre i hånden. Du får siden bedøvelsen gennem dette drop.


Hvorledes foregår operationen?
Operationen foregår næsten altid under fuld bedøvelse. Der lægges et 10-20 cm langt vandret snit lige i grænsen til kønshårene ("bikinisnit") eller et snit på langs i midtlinen mellem navlen og kønsbenet..

Blæren holdes tom for urin ved hjælp af et kateter, der oplægges i blæren, efter du er blevet bedøvet. Varigheden af selve operationen varierer meget, men er normalt mellem en og to timer.


Hvad sker efter operationen?
Du vågner på operationsstuen og bliver herefter kørt på Opvågningsafdelingen, hvor du ligger et par timer. Du bliver herefter kørt tilbage til afdelingen. Du har da fortsat drop i armen og som regel også kateter i blæren. Drop og kateter kan oftest fjernes om aftenen eller dagen efter operationen.


Gør det ondt?
Det er normalt at have lette smerter i mave og i operationssåret efter operationen. Smerterne forsvinder i løbet af et par dage. Du får tilbudt smertestillende medicin efter behov. Smertestillende medicin virker bedst, hvis smerten tages i opløbet; sig derfor til, når du mærker smerter!

Der vil meget ofte være kvalme efter operationen.

Risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen og hurtigt begynder at spise og drikke.


Såret
Efter 48 timer kan plasteret fjernes, og du kan tage brusebad. Såret er syet med enten nylontråd eller opløselig tråd. Tal med lægen eller sygeplejersken om der er tråde, der skal fjernes.


Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med operationen?
enkelte tilfælde kan der opstå let blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Der kan optræde blodansamling eller infektion i operationssåret. Dette kan nødvendiggøre åbning af såret. Der kan endvidere optræde føleforstyrrelser i huden omkring såret. Disse forsvinder oftest i løbet af nogle måneder.

meget sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning fra operationsstedet i bughulen, eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation.

Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis – om end meget ringe - risiko.


Hvor længe behøver jeg at være indlagt i forbindelse med operationen?
Behovet for indlæggelse varierer meget med alder, operationstype, hjemlige forhold m.m., men der vil typisk være behov for indlæggelse i 3-5 dage efter operationen.


Hvorledes skal jeg forholde mig efter operationen?
Du skal tage den med ro nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt. Du bør undgå karbad, samleje og brug af tampon den første uge efter operationen.

Du bør undgå tunge løft og i det hele taget ikke belaste såret længere end til smertegrænsen de første 3-4 uger efter operationen.

Får du i den første uge efter operationen feber eller smerter, bør du kontakte afdelingen eller din læge. Du bør inden udskrivelsen diskutere eventuel ambulant kontrol her eller hos din egen læge med lægen, der udskriver dig.


Hvor længe skal jeg være sygemeldt?
Behovet for sygemelding varierer ligeledes meget med alder, operationsforløb, arbejdsbelastning m.v. Der vil typisk være behov for sygemelding i 2-4 uger efter udskrivelsen; ofte længere hos ældre, hos kvinder med tungt arbejde eller efter operationskomplikationer. Sygemelding skal ske via din egen læge.(GYN-A-PAT21)


Redaktør