1. trimester-skanning og doubletest

​Risikovurdering for Down Syndrom (mongolisme). Før du får foretaget 1. trimester-skanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. ​​

Det er svært at forholde sig til, hvad risiko for Downs syndrom hos dit foster betyder. Vi vil derfor opfordre dig til at læse denne information. 

Du kan læse mere detaljeret i Sundhedsstyrelsens hæfte Risikovurdering og fosterdiagnostik.

Doubletest og 1. trimester-skanning - book en aftale

Alle gravide får hos egen læge tilbudt en vurdering af risikoen for Downs syndrom hos fosteret. Undersøgelsen består af en blodprøve fra dig (doubletest) og en scanning af fosteret (1. trimester-skanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med din alder, finde omkring 90 % af fostrene med Downs syndrom.

Online booking af 1. trimester-skanning​

Hvad er Downs syndrom (trisomi 21)? 

Downs syndrom skyldes oftest et ekstra kromosom 21. Det er den hyppigste medfødte årsag til psykisk udviklingshæmning. Downs syndrom indebærer et karakteristisk udseende og hos en del desuden misdannelser (hyppigst af hjertet og mave-tarm-kanalen) og andre problemer, eksempelvis med synet. Du kan finde mere information om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside www.downsyndrom.dk. Risikoen for Downs syndrom hos fosteret stiger med den gravides alder, men også yngre kvinder har en risiko.

Om undersøgelserne

Doubletest

Blodprøven kaldes en doubletest, da der bliver målt koncentration af to stoffer, der dannes i moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom. Resultatet af blodprøven kan altså hjælpe med til at vurdere risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Blodprøven bliver taget hos din egen læge og kan tages i perioden fra 8 uger + 0 dage til 13 uger + 6 dage. Det er vigtigt, at prøven er taget, inden du kommer til 1. trimester-skanning, så vi har resultatet og kan give dig den endelige risikoberegning ved scanningen. 

Særlig information til gravide, der tidligere har tilhørt Gentofte Hospital eller Herlev Hospital

1. trimester-skanning - book en aftale

Alle fostre har i den ti​dlige graviditet en væskeansamling i nakkeregionen, som kaldes nakkefolden. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt end hos raske fostre. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til at belyse risikoen for, at fosteret har Downs syndrom.

Nakkefolden kan måles ved ultralydsscanning i perioden fra 11 uger + 1 dag til 13 uger + 6 dage. Scanning og risikovurdering foretages af specialuddannede jordemødre og sygeplejersker.

Både blodprøve og ultralydsscanning er ufarlige for dig og fosteret.

Billedkvaliteten/oversigten kan være nedsat pga. ardannelse, overvægt og måden barnet ligger på.

Online booking af 1. trimester-skanning​

Risikovurdering

Nakkefoldens tykkelse og doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering. Hvis resultatet af doubletesten foreligger ved 1. trimester-skanningen, kan vi beregne den endelige risiko. Det er vigtigt, at du er klar over, at undersøgelserne ikke giver et endeligt ja/nej svar, men kun viser, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er. Kun en moderkage- eller fostervandsprøve kan med sikkerhed afgøre, om fosteret har en kromosomafvigelse.

Risikovurderingen kan hjælpe os med at vurdere, om der er grund til yderligere undersøgelser. Hvis risikoen bliver lavere end 1:300, er der ingen grund til yderligere undersøgelser (udover den tilbudte rutinemæssige gennemscanning i 18–20 uger), og du får ikke tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve.

Kun hvis risikoen er højere end 1:300, fx 1:200, får du tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve efter samtale med en læge.

Bivirkninger

Der er ingen dokumentation for bivirkninger, skadevirkninger eller komplikationer / risici ved ultralydsscanning.

Ledsager til skanningen

Det er en god idé, at have en voksen ledsager med.
Skanningen kræver ro og koncentration, så vi henstiller til, at du ikke tager børn med. Det gælder også, hvis dine børn er syge, og du har pasningsproblemer. Du er i så fald velkommen til at ringe og få en ny tid. Hvis scanningen mod forventning skulle vise noget unormalt, kan det være svært at rumme situationen og samtidig tage sig af et barn.

Der kan ikke videofilmes på stuen. 

​Husk at medbringe din vandrejournal.

​Tidsbestilling

Vælger du at tage imod tilbuddet om 1. trimester-skanning og risikovurdering, skal du selv sørge for at bestille en tid online.​

Online booking af 1. trimester-skanning​

Kontaktinformation

Ambulatorium for Gravide
Telefon: 48 29 48 84
Telefontid: Alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.00

​​​​​


Redaktør