Moderkage - Forliggende moderkage i 19.-23. graviditetsuge

​Til dig, der har fået påvist en delvist eller helt forliggende moderkage ved ultralydsskanning.​

Forliggende moderkage - placenta praevia 
I nogle graviditeter fæstner moderkagen sig lavt i livmoderen og dækker dermed udgangen fra livmoderen (livmodermunden) helt eller delvist. Tilstanden kaldes også placenta praevia. ​Moderkagen (placenta) udvikles i livmoderen samtidigt med barnet. Den forbinder barnet med moderens kredsløb og forsyner dermed barnet med ilt og næringsstoffer.

I nogle graviditeter fæstner moderkagen sig lavt i livmoderen og dækker dermed udgangen fra livmoderen (livmodermunden) helt eller delvist.
Risikoen for dette er større hos rygere, hos kvinder over 35, ved tvillingegraviditeter og hos kvinder, der tidligere har født ved kejsersnit. 

Hos de allerfleste (ca. 80-90%), hvor der findes en forliggende moderkage ved scanningen i 18.-20. uge  vil moderkagen i løbet af graviditeten flytte sig væk fra livmodermunden i takt med at livmoderen vokser. Hvis dette er tilfældet er der ikke grund til særlige forholdsregler eller kontrol i resten af graviditeten.
Hos andre (ca. 10-20 %) bliver moderkagen imidlertid liggende foran livmodermunden og spærrer på denne måde for udgangen ved fødslen. Denne tilstand kaldes placenta praevia.

Hvad betyder det for graviditeten?
Moderkagens placering ved scanningen i dag giver ikke anledning til ændret levevis for dig.

Såfremt du ikke oplever blødning kan du fortsat dyrke motion, have samleje, løfte og gå på arbejde som du plejer.
Placeringen af moderkagen vil blive kontrolleret ved en ultralydsscanning gennem skeden omkring 34. graviditetsuge.
Såfremt moderkagen på dette tidspunkt fortsat er forliggende vil du få nærmere information om, hvordan du skal forholde dig. 

Hvis moderkagen er helt forliggende er det nødvendig at føde ved kejsersnit ca. 2 uger før din termin.Hvis du oplever blødning?
En del gravide vil opleve blødning, når moderkagen er delvis eller helt forliggende. Blødningen kan opstå i forbindelse med samleje, plukkeveer eller helt uprovokeret.
Blødning skal altid tages alvorligt, idet der i sjældne tilfælde kan opstå kraftig blødning, som kan være livstruende for mor og barn.
Oplever du blødning skal du straks kontakte os telefonisk.
Jordemoderen vil vurdere i telefonen, om du selv skal køre ind til os, eller hun vil sørge for, at du bliver hentet i ambulance.

Ved blødning vil du blive indlagt. Din og barnets tilstand vil blive kontrolleret med blodprøver, ultralyd og overvågning af fostrets hjertelyd (CTG). Opstår blødningen inden 34. graviditetsuge vil vi ofte vælge at give dig en indsprøjtning med lungemodnende medicin til barnet, idet blødningen i enkelte tilfælde kan blive så kraftig, at det kan blive nødvendigt at lave kejsersnit før tid.
De fleste, som indlægges med blødning, kan dog udskrives når blødningen er ophørt.

Ved blødning - ring til os på telefon 4829 3756


 (OBS-A-PAT11)Redaktør