Moderkage - Forliggende moderkage i slutningen af graviditeten

​Til dig, der har fået konstateret en delvist eller helt forliggende moderkage i slutningen af graviditeten.​​

Problemer ved forliggende moderkage 
Hvis moderkagen dækker udgangen fra livmoderen (livmodermunden) helt, kan barnet ikke fødes denne vej, men må i stedet fødes ved et kejsersnit.

Moderkagen er et meget blodfyldt organ. Mange gravide med forliggende moderkage vil derfor opleve blødning fra moderkagen i løbet af graviditeten. Du skal altid tage blødning alvorligt og straks tage kontakt til svangreafdelingen for undersøgelse og evt. indlæggelse

De fleste tilfælde af blødning stopper igen, og du kan udskrives. Blødningen kan dog være så kraftig, at det er nødvendigt at lave kejsersnit før tid. Afhængigt af barnets alder og vægt ved fødslen kan der være problemer med vejrtrækning, spisning og gulsot, hvilket kan betyde, at barnet har behov for indlæggelse på børneafdelingen.

Samtale med fødselslæge
Du vil snarest muligt få en tid til samtale hos en fødselslæge.

Sammen vil I lave en individuel plan for dig med forholdsregler, kontroller i resten af graviditeten og plan for fødslen.

Forholdsregler?
Blødning kan opstå helt uprovokeret, men ses af og til efter samleje, tunge løft eller motion. Vi tilråder derfor, at du er forsigtig eller evt. helt ophører med disse ting frem til fødslen. Afhængigt af dit arbejdes karakter kan det være nødvendigt, at du sygemeldes.

De fleste gravide med forliggende moderkage kan opholde sig hjemme, hvis der er mulighed for hurtig transport til sygehuset i tilfælde af blødning. I nogle tilfælde (f.eks. ved lang afstand til sygehuset, hvis du bor alene eller lign.) vil vi tilbyde indlæggelse i den sidste del af graviditeten.

Hvad med fødslen?
Under selve fødslen (kejsersnittet) er der også en øget risiko for blødning. Det betyder, at det efter fødslen er nødvendigt, at give dig medicin, der trækker livmoderen sammen og stopper blødningen. Det kan også blive nødvendigt at give dig blodtransfusion.

I meget sjældne tilfælde, specielt hvis moderkagen er vokset for langt ind i livmoderens væg, kan der være risiko for, at blødningen ikke kan stoppes med mindre livmoderen fjernes. Dette sker oftest for kvinder, der tidligere har fået kejsersnit.

Med mindre, der opstår uacceptabel blødning tidligere i graviditeten vil vi, ved helt forliggende moderkage oftest planlægge et kejsersnit i rygbedøvelse ca. 2 uger før terminen. Hvis moderkagen kun er delvist forliggende vil vi scanne dig dagen før kejsersnittet, idet moderkagen i nogle tilfælde kan vokse sig væk fra livmodermunden. Hvis dette skulle være tilfældet kan kejsersnittet aflyses og en normal fødsel afventes.

Ved blødning - ring​ til os på telefon 4829 3756.


(OBST-PAT12)


Redaktør