Livmoderen - Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation (LAVH)

​Patientvejledning ved fjernelse af livmoderen ved hjælp af kikkertoperation - LAVH. (Laparoskopisk assisteret hysterektomi).​

Hvad er formålet med indgrebet? 
De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser, celleforandringer og nedsynkning af livmoderen.

Hvordan foregår operationen?
Ved operationen løsnes livmoderen fra æggestokke og æggeledere. Hvis hele livmoderen fjernes, løsnes den ved kikkertoperation og fjernes gennem åbning af skeden nedefra. Hvis livmoderhalsen efterlades, er det ikke nødvendigt at åbne skeden.

Bliver æggestokke og æggeledere også fjernet?
Før overgangsalderen
Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke fjernes. Efterlades æggestokkene, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen. Fjernes æggestokkene, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde. Gener på grund af overgangsalderen kan afhjælpes med hormonbehandling.

Efter overgangsalderen
Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene for praktiske formål ophørt. Fjernelse af æggestokkene vil således ikke påvirke din hormonbalance. Mange vælger derfor at få fjernet æggestokkene samtidigt for at undgå senere udvikling af cyste eller kræft i æggestokkene.
Fjernelse af æggestokkene forlænger ikke operationen væsentligt og medfører sjældent komplikationer. Æggestokkene fjernes altid kun efter forudgående aftale.

Hvad er virkningen af operationen på længere sigt?

  • Eventuelle blødninger ophører. 
  • Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke.
  • Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret seksualfunktion

Hvorledes bør jeg selv forberede mig til operationen?
Tager du medicin på grund af sygdom, er det vigtigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen. Du bør altid diskutere dette med lægen i god tid før operationen. Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/eller øger blødningstendensen; se venligst særlig vejledning herom.


INDLÆGGELSEN
Hvad sker der ved forundersøgelsen?
Du møder på sengeafdelingen, afsnit G 0121 el. 0122 opgang 1, plan 2 - typisk dagen før operationen. Du taler her med sygeplejerske, læge og narkoselæge, der sikrer, at du er klar til indgrebet næste dag, samt informerer dig om det videre forløb. Du får evt. taget blodprøver.
Husk at oplyse om anvendelse af medicin, stifttænder, tandproteser, tidligere overfølsomheds-reaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, hjerteproblemer, stofskiftesygdom eller sukkersyge samt om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse. 
Du vil om muligt få lejlighed til at hilse på den læge, der skal operere dig næste dag. Det er vigtigt på forhånd at have aftalt, hvad der skal udføres ved operationen (se foregående). Disse undersøgelser tager typisk 2-3 timer, hvorefter du kan normalt kan gå hjem.
Du møder på afdelingen igen om morgenen, den dag du skal opereres. Er der praktiske problemer forbundet hermed, er det muligt at overnatte på afdelingen natten før operationen.

Afføringsmiddel dagen før operationen:
Endetarmen skal være udtømt ved operationen. Du skal derfor aftenen før operationen tage et klyx i endetarmen. Du instrueres nærmere af sygeplejersken.

Hvad sker der på operationsdagen?
Faste
Du må ikke spise eller drikke mælkeprodukter fra kl. 24 dagen før operationen. Du må drikke højst 2 dl (200 ml) vand, klar saft, te eller kaffe indtil kl. 06 om morgenen på operationsdagen. Hvis du ryger, må du efter midnat højst ryge to cigaretter.

Bad
Du bør hjemme foretage almindeligt toilette inklusive brusebad. Undlad at smøre creme på kroppen efter badet. Du må gerne bære 
tandprotese, briller, høreapparat og paryk, men ikke smykker eller kontaktlinser. Du må ikke have læbestift eller neglelak på, da det kan vanskeliggøre observationen under bedøvelsen.
Du får på sengeafdelingen klippet den øverste del af kønsbehåringen af med en elektrisk hårklipper.

Forebyggelse af blodprop
For at forebygge opståen af blodprop skal du normalt have støttestrømper på under operationen samt så længe, du ligger i sengen efter operationen. Støttestrømperne udleveres på 
afdelingen. Du får endvidere indsprøjtning med blodfortyndende medicin (Fragmin®) en gang dagligt.

Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. På operationsstuen får du lagt et tyndt plastickateter (drop) i en blodåre i hånden. Du får siden bedøvelsen gennem dette drop.

Epidural smertebehandling
Bedøvelsen vil undertiden blive suppleret med rygmarvsbedøvelse (epidural bedøvelse) gennem et lille plastickateter i ryggen. Kateteret anlægges af narkoselægen under lokalbedøvelse inden operationen. Formålet med epidural smertebehandling er - udover at reducere smerterne – at muliggøre hurtig genoptagelse af normale funktioner, dvs. at du hurtigst muligt kan indtage føde og kan gå omkring i afdelingen. Effektiv smertebehandling nedsætter risikoen for komplikationer og perioden med træthed og behov for rekonvalescens afkortes.
Der kan undertiden være bivirkninger til epiduralbehandlingen. 
Det drejer sig især om:

  • føleforstyrrelser eller nedsat kraft i benene
  • fornemmelse af, at det er tungt at trække vejret
  • fornemmelse af svimmelhed eller utilpashed når du skal ud af sengen
  • besvær med at lade vandet, når blærekateteret er fjernet
  • hudkløe

Enkelte patienter kan trods epiduralbehandlingen få smerter. Er det tilfældet, bør du kontakte sygeplejersken, der vil sørge for, du får supplerende smertestillende medicin.

Hvorledes foregår operationen?
Operationen indledes med "kikkertoperation" (laparoskopi). Der blæses luft ind i bughulen gennem et tyndt rør, og der indføres herefter en kikkert gennem et lille snit i navlen. Der indføres instrumenter gennem et eller flere snit nedadtil i bugvæggen. Hvert snit er nogenlunde af størrelse som et knaphul. Livmoderen og evt. æggestokkene løsnes fra deres tilhæftning i bughulen. Herefter fjernes kikkerten. 
Skeden åbnes nedefra, livmoderen frigøres fra sin tilhæftning nedadtil og fjernes via skeden.
Blæren holdes tom for urin ved hjælp af et kateter, der oplægges i blæren, efter du er blevet bedøvet. Varigheden af selve operationen varierer meget, men er normalt mellem en og to timer. Kikkertoperation kræver altid fuld bedøvelse.

Hvad sker efter operationen?
Du vågner på operationsstuen og bliver herefter eventuelt kørt på Opvågningsafdelingen, hvor du ligger et par timer. Du bliver herefter kørt tilbage til afdelingen. Du har da fortsat drop i armen og oftest også kateter i blæren. Drop og kateter kan oftest fjernes om aftenen eller dagen efter operationen.
Lægen eller sygeplejersken vil kort orientere dig om resultatet af operationen samme aften samt igen ved stuegang den følgende dag.

Smerter og kvalme?
Der vil oftest være sårsmerter det første par dage. Du får tilbudt smertestillende medicin efter behov. Smerter skal så vidt overhovedet muligt undgås. Smertestillende medicin virker bedst, hvis smerten tages i opløbet; sig derfor til, når du mærker smerter! 
Der kan være kvalme efter operationen, og du får tilbudt kvalmestillende medicin.

I gang igen
Kvalme forebygges, risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen. Du får hjælp til at komme op allerede samme aften. Det er vigtigt, du begynder at spise og drikke så hurtigt som muligt. Du kommer dig ligeledes hurtigere, hvis du hurtigt får gang i maven; du bliver derfor tilbudt et svagt afføringsmiddel (magnesiatablet) i dagene efter operationen. Det er endvidere vigtigt, at du får motion, drikker rigeligt og spiser kost, der sætter maven i gang (f.eks. råkost, salat, groft brød, øllebrød og svesker).

Du vil eventuelt kunne få besøg af en fysioterapeut, som laver vejrtrækningsøvelser med dig og giver råd om øvelser og træning af bækkenbunden efter operationen.

Såret
Plastrene kan fjernes dagen efter operationen, og du kan herefter tage brusebad. Såret/sårene er syet med enten nylontråd eller opløselig tråd. Tal med lægen eller plejepersonalet om der er tråde, der skal fjernes.


Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med operationen?
I enkelte tilfælde kan der opstå let blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Der kan optræde blodansamling eller infektion over skedetoppen, hvilket kan nødvendiggøre udtømning.. 
I sjældne tilfælde kan forekomme efterblødning i bughulen, eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation. Der kan endvidere opstå lungebetændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. 
Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis – om end meget lille - risiko.

Hvor længe behøver jeg at være indlagt?
Man kan normalt udskrives 1-3 dage efter operationen.

Ris – og ros? 
Vi er meget interesserede i dine eventuelle kommentarer til din indlæggelse i afdelingen. Kommentarer – også anonyme - kan afleveres på afdelingen eller sendes som brev eller e-mail.


EFTER UDSKRIVELSEN
Hvor længe kan man have udflåd? 
Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd og af og til småblødning fra skeden de første 3-5 uger efter operationen. Er der kraftig blødning, bør du søge læge. Du bør ikke bruge tampon.

I enkelte tilfælde kan opstå blodansamling - eventuelt med infektion – over toppen af skeden. Symptomerne herpå er ofte ildelugtende udflåd, smerter og feber. 

Genoptagelse af aktiviteter
Du skal tage den med ro nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt.

Du bør ikke belaste såret længere end til din smertegrænse de første 3-4 uger efter operationen.
 
Du bør ikke løfte mere end 10 kg eller dyrke hård sport (tennis, badminton o.lign.) før 2 uger efter operationen

Almindelig motion (gang, cykling, løb, bækkenbundsøvelser o.lign.) kan genoptages 1 uge efter operationen, eller når du føler dig i stand til det.
Kar- og svømmebadning bør først genoptages når trådene er fjernet og blødning fra skeden er ophørt.

Arbejde bør først genoptages 2 uger efter operationen. Fysisk krævende arbejde bør dog først påbegyndes 3-4 uger efter operationen.

Hvis hele livmoderen er fjernet, bør du undlade samleje de første 4 uger efter operationen, da såret i  toppen af skeden skal have tid til at hele. Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8-12 uger efter operationen, fordi såret i toppen af skeden er længere tid om at hele. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet. Hvis livmoderhalsen er efterladt, kan du have samleje, når du føler dig i stand til det.

Lysten til sex og muligheden for at få tilfredsstillelse og orgasme 
er normalt uforandret efter operationen. Hvis den sygdom, der har bevirket, det var nødvendigt at fjerne livmoderen, har hæmmet dit seksualliv, vil det ofte blive bedre.

Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der optræder ofte dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med at kræfterne vender tilbage.

Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud nogle uger efter operationen.

Hvem giver yderligere vejledning?
Hvis der noget du er i tvivl om, kan du altid stille spørgsmål til afdelingens personale. Får du i den første uge efter operationen feber eller smerter, eller opstår der tvivlspørgsmål, bør du kontakte din egen læge eller afdelingen. Du bør inden udskrivelsen diskutere eventuel ambulant kontrol her eller hos din egen læge med lægen, der udskriver dig.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?
Normal rekreationsperiode er 2-4 uger afhængigt af dit arbejde, og hvordan du har det. Sygemelding kan ske herfra eller via din egen læge. Brug rekreationsperioden til gradvist at komme i gang.


(GYN-A-PAT34) 

​​

Redaktør