Livmoderen - Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation (LH)

​De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser og celleforandringer.   

Hvordan foregår operationen? 
Ved operationen løsnes livmoderen fra æggestokke og æggeledere. Livmoderen fjernes gennem skeden. Hvis livmoderen er for stor til at komme ud denne vej, deles den i mindre stykker og fjernes via et godt 1 cm. tykt rør gennem bugvæggen.   

Bliver æggestokke og æggeledere også fjernet?   

Før overgangsalderen 
Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke fjernes. Hvis du er disponeret for æggestok- og/eller brystkræft, dvs. hvis du har en forælder eller søskende med sygdommen, eller hvis du er i efterbehandling af brystkræft, anbefaler vi i nogle tilfælde, at æggestokkene bliver fjernet. Hvis dine æggestokke ikke bliver fjernet, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen. Fjernes æggestokke­ne, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde med det samme. Gener på grund af overgangs­alderen kan afhjælpes med hormonbe­handling.   

Efter overgangsalderen 
Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene næsten ophørt. Nogle kvinder har dog i årene efter overgangsalderen en lille hormonproduktion fra æggestokkene, som de kan have gavn af.   
Man vælger ofte at bevare æggestokkene hos kvinder under 60 år. Det kræver dog, at: 
• æggestokkene ser helt normale ud ved operationen 
• du ikke tidligere har haft problemer med cystedannelse i 
  æggestokkene 
• du ikke er arveligt disponeret for æggestokkræft   

Nogle vælger at få fjernet æggestokkene samtidig for at undgå senere udvikling af cyste eller kræft i æggestokkene. Fjernelse af æggestokkene forlænger ikke operationen væsentligt og medfører sjældent komplikationer. Æggestokkene fjernes altid kun efter forudgående aftale.   

Hvad er virkningen af operationen på længere sigt? 
•         Eventuelle blødninger ophører. 
•         Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke. 
•         Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret 
          seksualfunktion.   

Hvordan bør jeg selv forberede mig til operationen? 
Tager du medicin på grund af sygdom, er det vigtigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen. Du bør altid tale med lægen om det i god tid før operationen. Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, nogle smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/eller øger blødningstendensen; se vores særlige vejledning herom.   

INDLÆGGELSEN 

Hvad sker der ved forundersøgelsen? 
Du møder i Gynækologisk Ambulatorium G 0211, opgang 02C - typisk dagen før operationen. Du taler her med en læge, en sygeplejerske og en narkoselæge, der sikrer, at alt er klar til indgrebet næste dag. Du får eventuelt taget blodprøver. Husk at oplyse om brug af medicin, stifttænder, tandproteser, tidligere overfølsomhedsreaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, hjerteproblemer, stofskiftesygdom eller sukkersyge samt om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse.   Det er vigtigt på forhånd at have aftalt, hvad der skal udføres ved operationen (se foregående). Disse undersøgelser tager typisk 2-3 timer, hvorefter du normalt kan tage hjem. Er der praktiske problemer forbundet hermed, er det muligt at overnatte på afdelingen natten før operationen.   

Afføringsmiddel dagen før operationen: Endetarmen skal være tømt ved operationen. Du skal derfor aftenen før operationen tage et klyx (afføringsmiddel) i endetarmen. Sygeplejersken instruerer dig i at tage det.   

Hvad sker der på operationsdagen? 
Du møder på Gynækologisk Afdeling G0121 om morgenen, den dag du skal opereres.   

Faste 
Du må ikke spise eller drikke mælkeprodukter fra kl. 24 dagen før operationen. Du må drikke højst 2 dl (200 ml) vand, klar saft, te eller kaffe indtil kl. 06 på operationsdagen. Hvis du ryger, må du efter midnat højst ryge to cigaretter.   

Bad 
Du kan hjemme gå i bad og vaske dig, som du plejer. Undlad at smøre creme på kroppen efter badet. Du må gerne bære tandprotese, briller, høreapparat og paryk, men ikke smykker eller kontaktlinser. Du må ikke have læbestift eller neglelak på, da vi skal kunne se din naturlige kulør på læber og negle, mens du er bedøvet.   

Forebyggelse af blodprop 
For at forebygge at der opstår en blodprop, skal du normalt have støttestrømper på under operationen samt så længe, du ligger i sengen efter operationen. Støttestrømperne udleveres på afdelingen. Du får endvidere en indsprøjtning med blodfortyndende medicin (Innohep®) om aftenen efter operationen så længe, du er indlagt.     

OPERATIONEN 
Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. Selve operationen foretages som "kikkertoperation" (laparoskopi). Kikkertoperation kræver altid fuld bedøvelse. På operationsstuen får du lagt et tyndt plastickateter (drop) til bedøvelse i en blodåre i hånden. Når du er bedøvet, får du lagt et kateter i blæren, så vi kan holde blæren tom for urin. Der sættes nedefra et holdeinstrument i livmoderen med en lille kop rundt om livmoderhalsen. Dernæst blæses luft ind i bughulen gennem et tyndt rør, og der indføres en kikkert gennem et lille snit i navlen. Der indføres instrumenter gennem yderligere tre små snit nedadtil i bugvæggen. Hvert snit er mellem 0,5 og 1,2 cm.


Livmoderen og eventuelt æggestokkene løsnes fra deres tilhæftninger i bughulen. Livmoderen frigøres fra skeden langs kopkanten og fjernes gennem skeden. Hvis livmoderen er for stor til at komme ud gennem skeden, deles livmoderen i mindre stykker med et særligt instrument, så den kan fjernes via et af de små huller i bugvæggen. Åbningen i skeden syes oppefra ved hjælp af kikkertinstrumenter. Operationen tager normalt ca. to timer, men det kan variere meget, bl.a. afhængigt af livmoderens størrelse. 

I sjældne tilfælde er det ikke muligt at gennemføre operationen som kikkertoperation af tekniske årsager, eller fordi der opstår komplikationer under operationen. Det kan i så tilfælde være nødvendigt at ændre operationen til "åben operation", hvor operationen foretages gennem en ca. 15-20 cm. lang åbning af bugvæggen mellem navlen og symfysen.   

Hvad sker der efter operationen?
Du vågner på operationsstuen og bliver herefter kørt på Opvågningsafdelingen, hvor du normalt ligger et par timer. Du bliver herefter kørt tilbage til Gynækologisk Afdeling G0121. Du har da fortsat drop i armen og oftest også kateter i blæren. Drop og kateter fjerner vi som regel om aftenen eller dagen efter operationen. Lægen eller sygeplejersken vil kort orientere dig om resultatet af operationen samme aften samt igen ved stuegang den følgende dag.   

Smerter og kvalme? 
Der vil oftest være sårsmerter de første par dage. Du kan have skuldersmerter, da du har fået blæst luft ind i bughulen under operationen. Du får tilbudt smertestillende medicin efter behov. Smerter skal så vidt muligt undgås. Smertestillende medicin virker bedst, hvis smerten tages i opløbet; sig derfor til, når du mærker smerter! Der kan være kvalme efter operationen, og du får tilbudt kval­mestillende medicin.   

I gang igen 
Kvalme forebygges, risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen, helst allerede samme aften. Det er vigtigt, at du begynder at spise og drikke så hurtigt som muligt. Du kommer dig også hurtigere, hvis du hurtigt får gang i maven. Du bliver derfor tilbudt et svagt afføringsmiddel (magnesiatablet) efter operationen. Det er også vigtigt, at du får motion, drikker rigeligt og spiser kost, der sætter maven i gang (f.eks. råkost, salat, groft brød, øllebrød og svesker).   

Hvor længe skal jeg være indlagt? 
Man kan normalt udskrives 1–2 dage efter operationen. Man har ofte brug for smertestillende tabletter regelmæssigt derhjemme de første 3-7 dage.     

EFTER UDSKRIVELSEN   

Såret 
Plastrene fjerner vi dagen efter operationen, og du kan herefter tage brusebad. Sårene er syet med enten nylontråd eller opløselig tråd. Tal med lægen eller plejepersonalet om, om der er tråde, der skal fjernes. 

Hvor længe kan man have udflåd? 
Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd og af og til småblødning fra skeden de første 3-5 uger efter operationen. Er der kraftig blødning, bør du kontakte afdelingen eller søge læge. Du bør ikke bruge tampon. 

Genoptagelse af aktiviteter
Du skal tage den med ro nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt. Du bør ikke belaste din krop længere end til din smertegrænse de første 2-3 uger efter operationen. Du bør ikke løfte mere end 10 kg eller dyrke hård sport (kontaktsport, tennis, badminton o. lign.) før 2 uger efter operationen. 

Almindelig motion (gang, cykling, løb, bækkenbundsøvelser o. lign.) kan genoptages 1 uge efter operationen, eller når du føler dig i stand til det. Kar- og svømmebadning bør først genoptages, når blødningen fra skeden er stoppet.   

Arbejde bør først genoptages 2 uger efter operationen. Fysisk krævende arbejde bør dog først påbegyndes 3-4 uger efter operationen.   

Hvis hele livmoderen er fjernet, bør du undlade samleje de første 6 uger efter operationen, da såret i toppen af skeden skal have tid til at hele. Herefter kan man starte forsigtigt. Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8-12 uger efter operationen, fordi såret i toppen af skeden er længere tid om at hele end såret i maven. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet. Hvis livmoderhalsen er efterladt, kan du have samleje, når du føler dig i stand til det.   

Lysten til sex og muligheden for tilfredsstillelse og orgasme er normalt uforandret efter operationen. Hvis den sygdom, der har bevirket, at det var nødvendigt at fjerne livmoderen, har hæmmet dit seksualliv, vil det ofte blive bedre.   

Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der optræder ofte dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med, at kræfterne vender tilbage.   

Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud nogle uger efter operationen. 

Hvilke komplikationer kan der opstå i forbindelse med operationen?   

I enkelte tilfælde kan der opstå blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Blærebetændelse kan i nogle tilfælde forebygges ved at drikke rigeligt. Der kan optræde let feber i de første dage efter operationen, hvilket normalt ikke kræver behandling. Ved temperatur over 38.5 bør du kontakte afdelingen eller henvende dig til din læge. Der kan optræde blodansamling eller infektion over skedetoppen, hvilket kan nødvendiggøre udtømning. Symptomerne herpå er ofte ildelugtende udflåd, smerter og feber. Kontakt din egen læge eller afdelingen ved symptomer.   


I sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning i bughulen, eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation. Der kan endvidere opstå lunge­betændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis – om end meget lille - risiko.   

Ris – og ros? 
Vi er meget interesseret i dine eventuelle kommentarer til din indlæggelse i afdelingen. Kommentarer – også anonyme - kan afleveres på afdelingen eller sendes som brev eller e-mail (Gyn-obst@hih.regionh.dk ).   

Hvem giver yderligere vejledning? 
Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du altid stille spørgsmål til afdelingens personale. Får du i den første uge efter operationen feber eller smerter, eller opstår der tvivlsspørgsmål, bør du kontakte afdelingen eller din egen læge. Du bør inden udskrivelsen tale med den læge, der udskriver dig, om eventuel ambulant kontrol her eller hos din egen læge. 

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?
Normal rekreationsperiode er 2-3 uger afhængigt af dit arbejde, og hvordan du har det. Sygemelding kan ske herfra eller via din egen læge. Brug rekreationsperioden til gradvist at komme i gang.       

Med venlig hilsen 
Personalet
Gynækologisk afdeling
Tlf. 48 29 37 60 (afsnit G 0121)


GYN-A-PAT45
November 2010, LFA/embRedaktør