Livmoderen - Fjernelse af livmoderen (abdominal hysterektomi)

​De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser, smerter/endometriose, celleforandringer eller kræft i livmoderen.​

Hvordan foregår operationen?
Livmoderen bliver fjernet gennem et tværsnit over skambenet (bikinisnit). Hvis du tidligere er opereret gennem et længdesnit, hvis livmoderen er meget stor, hvis du er overvægtig, eller hvis der er mistanke om kræft, foregår operationen gennem et længdesnit.

Operationen varer normalt 1-2 timer, men det kan variere meget.

Er det nødvendigt at fjerne hele livmoderen?
Nej, i nogle tilfælde kan man lade livmoderhalsen blive tilbage. Beslutningen om operationstype afhænger dels af årsagen til, at livmoderen skal fjernes, dels af dine ønsker. Hvis livmoderhalsen efterlades, skal du inden operationen være undersøgt for celleforandringer i livmoderhalsen indenfor det seneste år. Efter operationen bør du fortsætte med at få foretaget celleprøver fra livmoderhalsen som alle andre. Ønsker du ikke at følge sådanne kontroller, eller har der tidligere været celleforandringer, bør du vælge at få hele livmoderen fjernet.

Efterlades livmoderhalsen, kan der hos ca. 10% optræde sparsomme månedlige blødninger. Det skyldes tilbageværende slimhinde fra livmoderhulen i topppen af livmoderhalsen.

En del kvinder slipper af med vandladningsproblemer efter fjernelse af livmoderen, mens enkelte kvinder får vandladningsproblemer efter operationen. I de nyeste undersøgelser har man ikke kunnet vise forskel mellem de to operationstyper m.h.t. forekomsten af vandladningsgener.

Bliver æggestokke og æggeledere også fjernet?
Før overgangsalderen:
Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke bliver fjernet. Efterlades æggestokkene, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen. Fjernes æggestokkene, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde. Gener på grund af overgangsalderen kan afhjælpes med hormonbehandling.

Efter overgangsalderen: 
Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene stort set ophørt. Det vil derfor kun påvirke din hormonbalance i ringe omfang at få fjernet æggestokkene. Nogle vælger derfor at få fjernet æggestokkene samtidigt for at undgå senere udvikling af cyste eller kræft i æggestokkene. Den generelle anbefaling er at lade æggestokkene forblive, hvis der ikke tidligere har været problemer med cystedannelse og hvis du ikke er specielt disponeret til æggestokkræft.

Fjernelse af æggestokkene forlænger ikke operationen væsentligt og medfører yderst sjældent komplikationer. Vi fjerner altid kun æggestokkene efter forudgående aftale.

Hvad er virkningen af operationen på længere sigt?

 • Du kan ikke længere blive gravid.
 • Blødningerne ophører.
 • Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke.
 • Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret seksualfunktion.

Bliver du opereret på grund af smerter, som ikke har en helt sikker årsag, skal du være klar over, at smerterne ikke altid forsvinder.

Hvorledes bør jeg selv forberede mig til operationen?
Tager du medicin på grund af sygdom, er det nødvendigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen. Du bør altid tale med lægen om dette i god tid før operationen. Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/eller øger blødningstendensen. Se venligst vores vejledning herom.


Forundersøgelsen
Hvad sker der til forundersøgelsen?
Du bliver indkaldt til forundersøgelsen få dage inden operationen. Forundersøgelsen vil vare 2-4 timer.

Du kommer til at tale med en læge om operationen. En sygeplejerske foretager en indlæggelsessamtale, hvor du får mulighed for at give udtryk for eventuelle hensyn og behov. Sygeplejersken vejleder dig om indlæggelsesforløbet, samt hvordan du forholder dig efter udskrivelsen. Du taler med en anæstesilæge om bedøvelsen og du får evt. taget blodprøver og urinprøve. Du får udleveret støttestrømper for at forebygge blodpropper. Strømperne skal du medbringe ved indlæggelsen. Du får udleveret et klyx til at tømme tarmen. Det skal du tage ca. kl.18, dagen før du skal opereres.

Husk til forundersøgelsen at tage en liste med over den medicin, du tager. Ved indlæggelsen skal du medbringe al den medicin, du tager.

Operationen
Hvad sker der på operationsdagen?
Du bør hjemme foretage almindeligt toilette inklusiv brusebad. Undlad at smøre creme på kroppen efter badet. Undlad desuden sminke, neglelak, smykker og kontaktlinser. Tag briller med.


Du møder fastende på afdelingen til den aftalte tid. 
En sygeplejerske viser dig tilrette. Du får barberet/klippet den øverste del af kønsbehåringen af. Du får støtte-strømper på for at forebygge blodpropper samt smertestillende medicin. Du vil dagligt indtil udskrivelsen få indsprøjtning i låret med blodfortyndende medicin, første gang om aftenen efter operationen.

Rygning er kun tilladt uden for hospitalet.


At faste vil sige:

at du ikke må spise, drikke alle typer mælkeprodukter, kulsyreholdige drikkevarer, saft med frugtkød (eks. orangejuice) og suppe efter midnat kl. 24.00.

Dog må du mellem kl.00.00 og kl. 06.00 drikke vand, saftevand, æblejuice, te og filterkaffe. Er du overvægtig (BMI over 33), må du hverken spise eller drikke fra midnat.

Du må gerne børste tænder.


Hvad sker der på operationsafdelingen?
Du bliver opereret under fuld bedøvelse. Bedøvelsen kan suppleres med rygmarvsbedøvelse (epidural bedøvelse). Narkoselægen anlægger epiduralkateteret under lokalbedøvelse inden operationen.

Desuden får du:

 • lagt et drop (tyndt plastikrør) i en blodåre i hånden
 • elektroder klistret på brystet for at følge din hjerterytme
 • en iltmåler (klemme) på en finger
 • antibiotika
 • bedøvelse

Når bedøvelsen virker:

 • fører vi en slange med luft ned i luftrøret. Det kan give lidt ondt i halsen efter operationen.
 • lægger vi en tynd slange (kateter) gennem urinrøret op i din blære. Den sørger for, at blæren holdes tom.

Tiden lige efter operationen.
Efter operationen ligger du ca. 1-2 timer på opvågningsafsnittet, inden vi kører dig tilbage i afdelingen. Du har fortsat drop i armen og kateter i blæren. Drop og kateter fjerner vi om aftenen eller dagen efter operationen. Lægen og sygeplejersken vil kort orientere dig om resultatet af operationen samme aften og igen ved stuegang den følgende dag samt efter behov.

Smerter
Udover epidural smertebehandling får du smertestillende medicin som tabletter eller stikpiller på faste tidspunkter samt smertestillende indsprøjtninger ved behov.

Smerterne tages bedst i opløbet, sig derfor til, hvis du får ondt.

Vi vurderer dine smerter ud fra en skala, kaldet VAS-score. Du bliver vejledt i den af sygeplejersken.

Medicin
Hvis du tåler følgende præparater, anbefaler vi, at du hjemme har:

 • Ipren (smertestillende)
 • Panodil, Pinex eller Pamol (smertestillende)
 • Evt. Magnesia til forebyggelse af forstoppelse

Kvalme
Du kan få kvalme, som kan behandles med kvalmestillende medicin.


Aflastning

For at aflaste operationsområdet kan du benytte nedenstående illustrerede metode (albueteknik), når du skal ind og ud af sengen.

Brug ikke sengegalge. Vi hjælper dig ud af sengen samme aften. Det er vigtigt, at du bliver hurtigt mobiliseret for at forebygge blodpropper, lungebetændelse og forstoppelse.

Undgå anstrengende hoste, hvis du har slim i luftvejene. Træk i stedet vejret ind og pust ud mellem spidsede læber nogle gange. Stød derefter slimen højere op ved en moderat, lang udånding. Røm slimen helt op.

Det er vigtigt at holde maven i gang ved at drikke ca 1½ l. dagligt, spise fiberrig kost og gå små ture. Pres ikke for meget, når du er på toilettet. Du vil få et mildt afføringsmiddel (Magnesia).


Sårene
Såret på maven:
Såret vil være dækket af en forbinding. Den skal blive på, så længe du er indlagt, med mindre den er gennemsivet. Plastret er vandtæt, så du kan brusebade, når du har lyst. Du skal fjerne plastret senest 5 dage efter operationen. Såret er syet med enten nylontråd eller selvopløselig tråd. Nylontråde skal fjernes ca. 10 dage efter operationen. Tal med lægen eller sygeplejersken om, om der er tråde, der skal fjernes.
Såret i bunden af skeden (hvis livmoderhalsen er fjernet): 
Såret er syet med selvopløselig tråd.

Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med operationen?
I enkelte tilfælde kan der opstå blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Der kan optræde blodansamling eller infektion i operationssåret, hvilket kan nødvendiggøre åbning af operations-såret. Der kan optræde føleforstyrrelser i huden omkring operationssåret. Disse forsvinder oftest i løbet af nogle måneder.

I sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning fra operationsstedet i bughulen, og tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation. Der kan opstå lungebetændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis, om end meget lille, risiko.

Udskrivelse
Man kan normalt udskrives 2-3 dage efter operationen, men det er individuelt.

Sygemelding
Vi anbefaler sygemelding i 2-4 uger afhængig af dit arbejdes karakter.

Forholdsregler efter operationen
Almindelige gøremål, sport og motion kan du genoptage, når du føler dig i stand til det. Dine gøremål må ikke give dig smerter eller ubehag. Du bør undgå forstoppelse.

Samleje
Hvis hele livmoderen er fjernet, bør du undlade samleje de første 4 uger efter operationen, da såret i toppen af skeden skal have tid til at hele. Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8-12 uger efter operationen, fordi såret i toppen af skeden er længere tid om at hele. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet. Hvis livmoderhalsen er efterladt, kan du have samleje, når du føler dig i stand til det. 

Udflåd
Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd samt af og til småblødning fra skeden de første 3-5 uger efter operationen.

Du bør søge læge, hvis du får:

 • kraftig blødning
 • smerter
 • feber

Så længe der er brunligt udflåd, bør du ikke bruge tampon, gå i karbad, svømmehal eller havbad.

Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der vil ofte være dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med, at kræfterne vender tilbage.

Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud nogle uger efter operationen.

Hvem giver yderligere vejledning?
Du kan altid stille spørgsmål til afdelingens personale. Får du i den første uge efter operationen feber eller smerter, eller opstår der tvivlspørgsmål, bør du kontakte afdelingen eller eventuelt din egen læge. Du bør inden udskrivelsen tale med den læge, der udskriver dig, om eventuel ambulant kontrol her eller hos din egen læge.
Afdelingen kan kontaktes på telefon: 48293760

 

 

Med venlig hilsen
Personalet, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Tlf. 48293760 (Afsnit G 0121)


 

GYN-A-PAT09
Udg. August 2004, LFA/jtj
Revideret september 2009 LFA/frij/emb
Illustration: kilde: "Hvilestillinger og albueteknik", RigshospitaletRedaktør