Kejsersnit - Til dig der har født ved kejsersnit

​Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten​

Når du har født ved kejsersnit, kan du normalt ligge på en forældrestue på barselsgangen sammen med din mand i det første døgn. Afhængigt af afdelingens kapacitet kan I ligge på forældrestue flere dage.

Du vil inden for de første timer få målt dit blodtryk og puls. Desuden vil sygeplejersken mærke udvendig på din livmoder og tjekke dit bind for blødning. Ligeledes vil hun kigge til din forbinding og tjekke for eventuel gennemsivning.

Dit kateter i hånden fjerner vi helt, når du er fuldt mobiliseret og har afsluttet eventuel behandling med antibiotika. 
Du har fået anlagt et blærekateter, og dette vil sygeplejersken fjerne samtidig med, at du kommer ud af sengen. 
Senest 6 timer efter vi har fjernet blærekateteret, skal du have vandladning på toilettet.

For at sikre dig mod komplikationer er det vigtigt, at du kommer ud af sengen senest 12 timer efter kejsersnittet.

Du kan gå i bad, når du fysisk er i stand til det. 
Du har en forbinding på, som er sat fast med klar film, og den kan du gå i bad med. Stingene opløser sig selv og skal således ikke fjernes. Der kan sidde knuder i hver ende af såret, og de skal klippes af i hudniveau. Hvis dette er tilfældet, vil sygeplejersken informere dig om det, inden du bliver udskrevet.

Forbindingen fjerner du selv på 5. dagen - eventuelt tidligere hvis forbindingen har løsnet sig. Herefter skal du være opmærksom på rødme og væskegennemsivning omkring såret og eventuelt feber. Ved sådanne symptomer skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen.
Ved et planlagt kejsersnit uden komplikationer kan du gå hjem, når du ønsker det, uden at der behøver at være lægestuegang.
Ved akut kejsersnit er det vigtigt, at du får talt fødselsforløbet igennem med din jordemoder eller med en afdelingslæge, eventuelt den læge der udførte kejsersnittet, så du og din familie får den bedste information og forståelse for indgrebet.

Medicin
For at forebygge smerter efter dit kejsersnit vil vi opfordre dig til at tage den smertestillende medicin, som du får udleveret i doseringsposer af sygeplejersken. Du vil dels få noget fast medicin hver dag og dels noget medicin, du får udleveret ved behov – det vil sige, når du begynder at få ondt. 
Ved at forebygge smerter vil du blandt andet hurtigere kunne komme ud af sengen, og vil også bedre selv kunne passe dit barn.
Husk at opbevare dine piller forsvarligt (fx i sengebordsskuffen), så børn og andre ikke kan komme til at tage dem.

Den ene af poserne indeholder Magnesia, som skal tages for at sikre, at tarmfunktionen kommer i gang. Der skal gerne være luftafgang inden for det første døgn og afføring senest på 4. døgn.

Som fast medicin vil du dagligt få udleveret doseringsposer med:
• Burana 400 mg. x 4 
• Pinex 1g x 4
• Magnesia 1g x 1

Medicin ved behov:
• Morfin 10 mg. (tabletter)

Når du kommer til afdelingen, vil vi bede dig om at vurdere dine smerter i hvile og aktivitet. Sygeplejersken introducerer til dette. Er dine smerter over et bestemt niveau, vil du få udleveret smertestillende tabletter (Morfin 10 mg.).

Vi vil bede dig vurdere dine smerter på smertelinialerne.
I det første døgn skal du vurdere dine smerter, hver gang du har fået smertestillende medicin:

  • 30 til 45 minutter efter du har fået smertestillende tabletter (Pinex, Burana eller morfin).
  • 15 minutter efter du har fået morfin gennem dit drop eller som indsprøjtning

I de efterfølgende døgn skal du vurdere dine smerter én gang dagligt inden kl. 12.00

Kontakt din sygeplejerske, hvis dine smerter er over 3 i hvile eller 4 i aktivitet. Ligeledes hvis du føler ændring i smerterne - eller er det mindste i tvivl om den smertestillende medicin.

Udtrapning:
Morfin skal du normalt kun have i det første døgn. Udtrapning af medicinen er individuel. Som regel råder vi til at starte udtrapning af Burana omkring 3. dagen. Det kan du gøre enten ved at øge intervallerne, eller ved at udelade en tablet dagligt. Pinex udtrappes gradvist derhjemme.

Efter udskrivelsen
Det er en god idé, hvis du inden fødslen har sørget for at købe smertestillende medicin til efter udskrivelsen. Du bør købe både smertestillende medicin af typen ibuprofen (fx Ipren eller Ibumetin), og af typen paracetamol (fx Pinex, Panodil eller Pamol). Læs altid indlægssedlen, når du køber medicin på apoteket.
Ingen af de smertestillende præparater, der udleveres på Barselsgangen, er skadelige for dit barn, og kan tages, selvom du ammer.

Gode råd fra fysioterapeuterne efter kejsersnit
Fælles for de nævnte råd og vejledninger er, at du skal undgå at overbelaste dine bækkenbundsmuskler og såret efter kejsersnittet.

Ud af seng:
Brug albueteknik (se tegning) for at komme ud af sengen.

1. Læg dig på siden med bøjede ben
2. Kom op at sidde ved at skubbe fra med albue og hænder
3. Sving samtidig benene ud over sengekanten
4. Gør det i omvendt rækkefølge, når du lægger dig i sengen.


Host:
Undgå at hoste kraftigt. Røm dig i stedet for.

Løft:
Undgå for tunge løft. Du må selvfølgelig gerne bære dit barn. Bær altid tæt ind til kroppen.

Motion og rengøring:
Start stille og roligt op med det, du er klar til. Du må ikke blive utilpas. Du skal kunne holde tæt under aktiviteten og ikke mærke tyngdefornemmelse.

Bilkørsel:
Du må gerne køre bil, når du kan betjene rat og pedaler uden smerter.

Genoptræning – barselsgymnastik
Selvom du har født ved kejsersnit, er det vigtigt, at du genoptræner musklerne i bækkenbunden. Det er vigtigt, fordi vægten af barnet under graviditeten har forlænget bækkenbundsmusklerne.

Dog anbefaler vi, at du i de første 4 uger kun laver den nedenfor viste mavemuskel-øvelse. Du må starte øvelserne, så snart du kan for smerter. Det vil typisk være efter et par dage.

Øvelse:

Knib sammen i bækkenbunden.
Pres lænden ned i madrassen ved at trække maven ind og vippe bækkenet opad.
Hold spændingen i 5 sek.

Knib sammen i bækkenbunden. Løft hovedet og tæl til 5.
Sænk hovedet igen og slap af i bækkenbunden


Redaktør