Kejsersnit - Vejledning til dig, der skal have planlagt kejsersnit

​Vejledning til kvinder, der skal have foretaget planlagt kejsersnit.​

Forundersøgelse 

Inden kejsersnittet skal du til en forundersøgelse. på barselgangen opgang 01, plan 4.
Du er velkommen til at tage din mand eller én anden pårørende med.
Vær forberedt på at forundersøgelsen tager minimum 4 timer.

Forundersøgelsen indledes med en fælles information om det forestående kejsersnit. 
Herefter vil du komme til at tale med:

  • en sygeplejerske fra barselgangen om indlæggelsesforløbet
  • en fødselslæge der optager journal og lytter dig på hjerte og lunger
  • en narkoselæge der informerer dig om bedøvelse ved kejsersnittet. I langt de fleste tilfælde anbefales rygbedøvelse, hvor du er vågen, når barnet fødes.

Efter disse samtaler kan du gå hjem. Inden du forlader afdelingen, vil sygeplejersken informere om, hvornår du skal møde til kejsersnittet, og du får udleveret depileringscreme, da du selv, dagen inden kejsersnittet, skal fjerne den øverste del af kønsbehåringen.

Operationsdagen

Du skal møde fastende på afsnit for svangre G 0231 til den aftalte tid. Fra kl. 24 aftenen før kejsersnittet må du ikke spise, ryge eller tygge tyggegummi.
Indtil to timer før mødetid på afdelingen må du drikke tynde væsker, fx vand, saftevand, kaffe eller te, men ingen mælkeprodukter – altså heller ikke mælk i kaffen eller teen. Du må gerne børste tænder om morgenen.
Du må ikke bære make-up, smykker eller neglelak på operationsdagen.

På afsnit for svangre vil du blive mødt af den jordemoder, som skal gøre dig klar og følge dig under operationen.
Hvis du skal have lavet kejsersnittet, fordi barnet ligger i underkrop-stilling, vil du blive scannet. Hvis barnet har vendt sig, så det har hovedet nedad, vil du ikke få foretaget kejsersnit, men blive sendt hjem igen for at afvente, at veerne går i gang.

På operationsgangen

Du går selv over til operationsstuen. Du må gerne have din mand eller én anden pårørende med til kejsersnittet. 
På operationsstuen vil du få anlagt en nål i hånden, hvorefter narkoselægen lægger bedøvelsen. Før operationens start får du desuden lagt et blærekateter.
Lægen foretager kejsersnittet, og mens du færdigopereres, undersøger, vejer og måler jordemoderen barnet. Herefter kan I have barnet hos jer, til operationen er slut.

På opvågningsafsnittet

Når du er færdig på operationsstuen, vil jordemoderen følge jer til opvågningsafsnittet, hvor man vil observere dig i 1-2 timer. Her vil der blive mulighed for at lægge barnet til brystet.

På barselgangen

Hvis der er mulighed for det, tilbydes du og din mand at have første nat sammen på en familiestue. Indlæggelsestiden forventes at være ca. 2 døgn.

Med venlig hilsen
Personalet på Afsnit for svangre, fødegangen og barselgangen

 (OBS-PAT-08)

​​
Redaktør