Igangsættelse af fødslen

​Beslutningen om at sætte fødslen i gang bliver aftalt ved en samtale mellem dig og lægen/jordemoderen, hvor vi vurderer fordele og ulemper ved at gribe ind i graviditetens naturlige forløb.​​

Der er forskellige årsager til, at man ønsker at sætte fødslen i gang, og igangsættelsesforsøget kan derfor forløbe forskelligt.
Du vil ofte kunne være hjemme, mens du venter på, at fødslen går i gang. 
Der kan være grunde, som gør at du skal forblive indlagt under hele igangsættelseforløbet, fx. hvis du tidligere har født ved kejsersnit. Du tilbydes også indlæggelse, hvis du er mest tryg ved dette.

Er du hjemme under igangsættelsesforløbet, skal du altid kontakte afdelingen ved begyndende veer, vandafgang eller blødning.

Hvordan bliver en fødsel sat i gang?
Når du møder til igangsættelse gennemgår vi følgende med dig:

  • Graviditeten indtil nu. Er graviditeten forløbet normalt eller er der risici, der skal tages særligt hensyn til?
  • Kontrol af barnets størrelse og hvordan det ligger
  • Indvendig undersøgelse af din livmodermund
  • Kontrol af barnets hjertelyd
  • Information om igangsættelse af fødslen.

På baggrund af disse oplysninger planlægger vi forløbet af igangsættelsen.
Der er flere metoder, som ofte kombineres:

Hindeløsning
Jordemoderen forsøger at løsne fosterhinden ved en undersøgelse gennem skeden. Når hinderne løsnes, er der mulighed for, at kroppens egne
hormoner frigives. Dette kan stimulere fødslens begyndelse.

Hindeløsning kan være en forberedelse til en medicinsk igangsættelse og kan medføre plukkeveer og let blødning fra skeden.

Modning af livmoderhalsen
Under graviditeten er livmoderhalsen næsten lukket. Sidst i graviditeten modner livmodermunden hos de fleste. Det betyder, at den bliver kortere, blød og åben Modningen kan hjælpes i gang ved hjælp af medicin og tager ofte nogle dage.

Formålet er, at livmoderhalsen bliver afkortet og blødgjort, så vi kan prikke hul på fosterhinderne og fremkalde vandafgang - et led i den naturlige fødselsproces. Veerne vil ofte starte et par timer efter vandafgang.
Medicinen gives som almindelige piller/stikpiller, afhængig af præparat og kan give plukkeveer.
Barnets hjertelyd og din veaktivitet bliver overvåget før medicinen bliver givet.

Der findes to typer piller:

  • Angusta Denne medicin administreres som almindelige piller. Medicinen gives til igangsættelse af fødsler hos gravide, der ikke tidligere har fået kejsersnit og som kun venter et barn.
  • Minprostin Denne stikpille oplægges i skeden og benyttes ved tvillingefødsler samt i sjældnere tilfælde hos gravide med tidligere kejsersnit. ​Hvordan og hvor hyppigt denne stikpille gives, aftaler vi individuelt.


Ballonkateter
Lægen oplægger et kateter med to små balloner gennem din livmoderhals ved en gynækologisk undersøgelse. Ballonerne i kateteret fyldes med saltvand og bevirker en modning af livmoderhalsen. Samtidig frigives kroppens egne hormoner, som fremmer fødslens begyndelse.

Formålet med et ballonkateter er, at livmodermunden åbnes så meget, at man kan prikke hul på fosterhinderne.
Ballonkateter kan være første valg til igangsættelse af fødslen, hvis du tidligere har født ved kejsersnit. Du kan ofte gå hjem og sove, når ballonen er lagt

Hindesprængning – der prikkes hul på fosterhinderne
Når livmoderhalsen er afkortet, og livmodermunden har åbnet sig 2-3 cm, kan jordemoderen prikke hul på fosterhinderne, så fostervandet siver ud. Herefter vil veerne ofte starte i løbet af et par timer.

Vestimulerende drop
Hvis du ikke har fået effektive veer et par timer efter vandafgang, kan du få et vestimulerende drop (Syntocinon-drop). Mængden af vestimulerende middel øges gradvist, indtil din
livmoder danner effektive veer. 

Det vestimulerende drop beholder du indtil ca. en time efter fødslen, så livmoderen kan trække sig sammen og du undgår at bløde for meget.


Overvågning under igangsættelse
Under igangsættelsen og fødslen overvåger vi barnets hjertelyd ved hjælp af et CTG-apparat. Når fostervandet er gået, foregår dette ved hjælp af en elektrode, der bliver sat på barnets hoved.

Ulemper
En igangsættelse kan give hyppige plukkeveer, der trods smerter og ubehag ikke sætter fødslen i gang. Det er blandt andet årsagen til, at en igangsættelse kan øge behovet for smertelindring
i fødselsforløbet.

Hvor lang tid tager igangsættelse?
Ved igangsættelse griber vi ind i en naturlig proces, hvor kroppen måske ikke er klar til at reagere med veer, trods vores medicinske behandling. I disse tilfælde vil en igangsættelse tage flere dage, og du kan opleve forløbet som langvarigt.

Forløbet afhænger af, hvor langt du er i graviditeten og om du tidligere har født.

Fødslen er i gang, når du har regelmæssige veer, som får din livmodermund til at åbne sig. På dette tidspunkt bliver du flyttet til Fødegangen.

Enkelte gange lykkes det ikke at få fødslen i gang inden for det ønskede tidsrum. I den situation vurderer lægen dit forløb sammen med dig. I vurderer, om igangsættelsen kan fortsætte, om
du skal holde en pausedag eller have foretaget et kejsersnit.

Tidspunktet for igangsættelse kan udskydes
Vi vil normalt starte igangsættelsen på den aftalte dag. Da vi gerne vil sikre dig den bedste pleje og overvågning, kan det undtagelsesvist være nødvendigt at udskyde igangsættelsen på
grund af travlhed. Det sker naturligvis kun, hvis vi skønner det forsvarligt, og vi vil i disse tilfælde tilbyde dig en kontrol på Akut Modtagelse for Gravide med CTG og eventuel skanning.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte

Akut Modtagelse for Gravide
Telefon: 48293756
Når du møder til igangsættelse af fødslen, skal du møde på Akut Modtagelse for Gravide, G0131.


Redaktør