Hjemmefødsel

​​Vejledning til familier, der ønsker hjemmefødsel.​​

Alle har ret til at føde hjemme med assistance fra en jordemoder. På Nordsjællands Hospital er det den vagthavende jordemoder, der tager af sted til hjemmefødsel.

Hvis I ønsker det, har I mulighed for at træffe aftale med jeres egen læge om, at han/hun også kommer til fødslen.

Det er dog ikke alle læger, der tager ud til fødsler.

Langt de fleste fødsler forløber normalt og kan således helt forsvarligt foregå i hjemmet. Men der er nogle betingelser, som vi synes skal være opfyldt, for at vi vil anbefale jer at føde hjemme.

Den gravide skal:

 • have haft en normal graviditet
 • have et barn i hovedstilling
 • være til terminen, dvs. fra uge 37 + 0 til 41 + 6
 • ikke lide af væsentlige sygdomme, der kan risikere at komplicere fødslen
 • ikke tidligere have haft vanskelige fødsler, hvor der er risiko for, at det gentager sig
 • kun have et barn i maven
 • være godt forberedt til fødslen – både mentalt og rent praktisk

Vi anbefaler et hjemmebesøg omkring 37. uge for at gennemgå de praktiske ting og tale om jeres ønsker i forbindelse med fødslen. Mange jordemoderstuderende ønsker at deltage i en hjemmefødsel, inden de selv er færdige som jordemødre. Det er en hjælp for jer og jordemoderen med et par ekstra hænder – vi beder jer derfor tage stilling til, om det vil være i orden for jer. Det er konsultationsjordemoderen, der varetager hjemmebesøget, men altså ikke nødvendigvis selve fødslen.

Når man føder hjemme, er man i sine egne trygge omgivelser med de hjælpere, man ønsker at have omkring sig. Ikke mindst efter fødslen er det rart, at mor, far og barn (og måske ældre søskende) kan blive sammen. Selvom de fleste fødsler er normale, kan der opstå situationer, hvor det vil være bedst for mor og barn at flytte fødslen ind på sygehuset. Det kan dreje sig om følgende situationer:

 • påvirket hjertelyd hos barnet
 • grønt fostervand
 • blødning hos moderen
 • meget langvarig fødsel med manglende fremgang
 • uregelmæssig fosterstilling
 • hvis moderkagen ikke løsner sig
 • større bristninger

Hvis det skulle blive nødvendigt at overflytte til sygehuset, bliver den gravide transporteret af Falck.

Partneren skal selv transportere sig til sygehuset.

Efter fødslen er jordemoderen hos jer i 2 timer. Dagen efter fødslen anbefaler vi en telefonsamtale med vagthavende jordemoder på fødegangen om, hvordan mor og barn har det efter fødslen, og evt. et hjemmebesøg, hvis der er behov for det.

Jordemoderen anmelder fødslen til sundhedsplejersken, men det er en god ide, hvis I også selv ringer til hende, så hun hurtigt kan komme ud og se til jer.

Vi anbefaler et besøg hos jeres egen læge 5. – 6. dag efter fødslen.

Mellem 5. og 10. levedøgn skal barnet have foretaget en hørescreening og en PKU-blodprøve. Fødejordemoderen sørger for, at I får tid på hospitalet til dette, inden hun forlader jer.

Kontakt

Hvis der i dagene efter fødslen opstår problemer eller spørgsmål, er I velkomne til at benytte barselsgangens Hotline

tlf. 4829 7306

eller Fødegang

1. tlf. 4829 4279
2. tlf. 4829 3741

Hjemmefødsel er en god løsning for nogle familier.

Tal med hinanden og jeres jordemoder om det, inden I beslutter jer. Det er vigtigt, at både moderen og partneren er indstillet på at føde hjemme.

I kan eventuelt læse "Hjemmefødsel" af Susanne Houd og Susanne Winding. Foreningen Forældre & Fødsel har lavet flere temanumre om at føde hjemme. Forældre & Fødsel, tlf.nr. 7462 0525.

Hilsen jordemødrene på Nordsjællands Hospital, 


(OBS-PAT04 Rev april 2008, BP/jtj)


Redaktør