CTG - at køre en strimmel

​CTG er en forkortelse af Cardio-Toco-Grafi, og betyder hjerte-veskrivning.​​​​

H​vad er CTG?
Det er en metode til at registrere barnets hjertelyd og moderens veer. 

Begge dele bliver skrevet ud på en strimmel papir, hvorfor det i daglig tale også kaldes "at køre en strimmel".


Hvorfor CTG?
Ofte vil det være tilstrækkeligt at lytte til barnets hjerte med træstetoskopet. Dette gøres i en kort periode på ca. 1 minut. Har man brug for en længerevarende registrering, bruger man CTG-apparatet.
Når barnets hjertefunktion og moderens veer/plukveer bliver skrevet ud på samme papir, får man bl.a. oplysning om, hvordan barnet reagerer på veer. En registrering af hjertelyden uden at moderen har veer/plukveer, siger også en del om, hvordan barnet har det lige nu.


Hvornår CTG?
CTG bruges både i graviditeten og under fødslen.
I graviditeten bruges CTG som supplement til de øvrige undersøgelser hos læge og jordemoder. 
Der kan være mange årsager, f.eks. hvis barnet ikke sparker, som det plejer.

Når du skal føde, vil du få tilbudt at køre en strimmel, når du kommer til fødegangen. Dette er for at sikre sig, at barnet har det godt, når du har veer.

Der kan opstå forskellige situationer under fødslen, hvor det vil være en fordel at overvåge barnets hjertefunktion lidt nøjere. 
Det kan f.eks. være hvis jordemoderen lytter en uregelmæssig hjertelyd i træstetoskopet, eller hvis der er grønt fostervand.


Hvordan CTG?
Der findes en udvendig og en indvendig metode. 
Ved den udvendige metode får du to bælter om maven; i det ene bælte sættes vemåleren, i det andet et lille ultralydshoved, der registrerer barnets hjertelyd. Denne metode bruges i graviditeten og under fødslen, og er den mest anvendte.

Ved den indvendige metode får barnet en lille elektrode på hovedet, hvilket giver en meget nøjagtig registrering. Den indvendige metode bruges kun under fødslen, og kræver at fostervandet er gået.

CTG er blot én undersøgelsesmetode, og skal som sådan altid vurderes i sammenhæng med andre undersøgelser, spørg læge eller jordemoder, hvis du er i tvivl om noget.

​(OBS-PAT05)


Redaktør