Abort - kirurgisk eller medicinsk behandling af ufrivillig abort?

​En ufrivillig abort er en graviditet, der går til grunde i første halvdel af graviditeten. De fleste aborter sker inden for de første 12 uger af graviditeten.​

Hvor ofte sker en ufrivillig abort? 
Ca. 20 % af alle graviditeter går til grunde og ender som ufrivillige aborter.

Hvad er symptomerne ved en ufrivillig abort? 
De mest almindelige symptomer er blødning og smerter. Smerterne kan være ve-agtige og blødningen kan være klumpet. Nogle oplever ingen symptomer på, at graviditeten er gået til grunde, 
men får det konstateret i forbindelse med en ultralydsskanning.

Hvad er årsagen til ufrivillig abort? 
Den mest almindelige årsag er, at der ved befrugtningen af ægget er opstået en tilfældig fejl, der gør, at fosteret ikke udvikler sig, og det ender med en abort. Disse fejl (kromosomfejl) er ikke arvelige og har ikke tendens til at gentage sig.

Kirurgisk eller medicinsk behandling af ufrivillig abort 
Når det er konstateret, at graviditeten er gået til grunde, er der to måder at afslutte forløbet på. Hvilken metode, der er bedst for den enkelte, vil være individuelt.

1. Kirurgisk udskrabning 
Du møder fastende i den afdeling på Nordsjællands ​Hospital, som det er aftalt med dig. 
Indgrebet foregår i fuld bedøvelse. 
Der kan være en del ventetid, da disse ikke-planlagte indgreb kommer efter de planlagte operationer.

Selve indgrebet tager kun ca. 10-15 minutter. Efter et par timer kan du gå hjem igen.

Komplikationer: 
De hyppigste komplikationer er unormal blødning (der kan kræve en ny udskrabning) og underlivsbetændelse. Det sker ved ca. 3-4 % af indgrebene. Der kan også gå hul på livmoderen, men det sker meget sjældent. Der kan være nogen blødning efter indgrebet. Den kan vare fra få dage og op til ca. 3-4 uger og vil gradvist aftage.​

2. Medicinsk behandling 
Du møder i Gynækologisk Ambulatorium på Hillerød Hospital, hvor du vil få yderligere skriftlig og mundtlig information. 
Du vil der få udleveret medicin til forløbet.

Aborten foregår hjemme. Du skal lægge 4 tabletter op i skeden, som vil fremkalde blødning og få livmoderen til at tømme sig. 
Det er ikke forudsigeligt, hvor hurtigt virkningen vil komme. Der kan godt gå timer – i nogle tilfælde længere tid – helt op til to døgn. 
Du får også udleveret smertestillende medicin for at forebygge smerter. 
Efter aborten kan du have blødning, der kommer og går, helt frem til næste menstruation.

Du vil kunne kontakte afdelingen døgnet rundt, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kontrol 
Du møder i Gynækologisk Ambulatorium til aftalt tid. 
Vi laver en ultralydsundersøgelse for at se, om livmoderen har tømt sig helt. Har den det, kan du tage hjem.

Har livmoderen ikke tømt sig, kan behandlingen gentages. I løbet af de næste dage vil de fleste have aborteret. Vi laver endnu en ultralydsundersøgelse for at kontrollere, at du har aborteret fuldstændigt.

Komplikationer: 
Ca. 15 % vil behøve en kirurgisk udskrabning efter den medicinske behandling, fordi livmoderen ikke tømmer sig helt, eller fordi de bløder for meget. Underlivsbetændelse og andre komplikationer 
er sjældne.

 

GYN-A-PAT32 
Revideret marts 2012 PH/TBAK/HAPO/emb


Redaktør